Nyheder 2019 

 
 
Ny bestyrelse 
 
Som du måske har bemærket er det sket temmelig stor udskiftning i sejlklubbens bestyrelse. Vi er mange nye, der blev valgt på dette års generalforsamling, og nu er vi godt i gang med arbejdet. Vi har holdt møder den 12. marts, 2. april, 7. maj og 4. juni Læs referat her (PDF)
 
Ny formand
 
 
25.02.2019 Kurt Vehl er valgt til ny formand for Kalundborg Sejlklub. Det skete på en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 25. februar 2019. Klubben har gennem længere tid eftersøgt en kandidat til posten, blandt andet er der sendt mail ud til samtlige 600 medlemmer, og den opfordring reagerede Kurt på. Formandsvalget var eneste punkt på dagsordenen. Efter en kort præsentation af formandskandidaten blev der stemt ved håndsoprækning. Der var i øvrigt ikke opstillet andre kandidater. 76 stemmeberettigede var mødt op, og samtlige stemmer gik til Kurt Vehl, der nu afløse Michael Eliasen som formand for Kalundborg Sejlklub.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gamle nyheder 2015
 
 
Hvad sker der for vores klub ?

Sidste vinter opstartede vi i klubben en møderække, som lidt højtideligt kom til at hedde ”visions-møder”. I bund og grund handlede det om at engagere flere af klubbens medlemmer i at udvikle klubben. Vi har i mange år haft en velfungerende klub, hvor mange medlemmer har taget ansvar og forpligtet sig på at bidrage til fællesskabet. Nu ville vi gerne give mulighed for at man på en mere uforpligtende måde kunne diskutere og opstarte nye initiativer, også selvom man ikke er fast del af et udvalg.

De eksisterende udvalg under bestyrelsen lægger et stort arbejde i at opretholde klubbens ”drift”. Vedligehold af vores havneanlæg, gennemførelse af sejlerskole, undervisning af børn og unge, afholdelse af kapsejladser, fællesspisninger i klubhuset, sociale arrangementer ved højtiderne osv. Med ”visionsmøderne” har vi fået mulighed for at alle kan blande sig i alt. Det kan godt lyde kaotisk, men jeg synes at det har fungeret rigtig fint. Lad mig gennemgå nogle af resultaterne her.

Hvert år får vi ca 20 nye medlemmer i klubben. Nogle af dem kommer til klubben fordi de allerede har købt en båd, og nogle kommer fordi de godt vil lære at sejle. Det er vigtigt at alle føler sig velkomne, og får lyst til at blive. Det er en af de ting vi har diskuteret på visionsmøderne. Konkret har Lene Pries nu påtaget sig at ringe til de nye medlemmer, og tage en personlig snak med dem om ønsker og muligheder. Og snakke med dem om, hvad de kan gøre for at blive en del af vores fællesskab. Det har Lene praktiseret i år, og det er taget godt imod. Næste skridt er nu at brede det ud, så vi har et netværk af kontaktpersoner for nye medlemmer. Og finde flere frivillige blandt klubbens medlemmer til at kontakte nye medlemmer.

I 2015 har vi også for første gang været vært for de nye borgere i Kalundborg Kommune, når de på busrundturen med borgmesteren kommer rundt i kommunen. De gjorde et stop i Sejlklubben, hvor klubhusudvalget stod klar med kaffe og kage og fortalte om vores sejlklub. Så Kalundborg Sejlklub er fremhævet som en vigtig del af området, når kommunen skal præsenteres på en dag.

Sejlerskolen stod i år med ca 14 nye medlemmer, som efter sejlerskole-forløbet skulle beslutte om de ville blive i klubben. Det ville for de flestes vedkommende komme an på, om de er klar til at købe en båd. Kan vi som klub gøre noget mere, socialt, for at ”samle nye medlemmer op” og få dem ind i fællesskabet, uden at de nødvendigvis skal købe sig en båd ? Der er allerede gode eksempler fra 2015. Nogle er inddraget i Q-holdet og andre fællesskaber. Mads Lundsgaard har påtaget sig at tilbyde sejlerskole-eleverne at komme med på kapsejladsbåde, og at koordinere det med kapsejladsskippere og elever. Jytte Colling har taget nye medlemmer med på weekendtur. Kunne andre medlemmer end Jytte Colling forestille sig at tage nye sejlklubmedlemmer med på en sejltur, enten en aften eller en hel weekend? Det kræver at man er villig til at give lidt af sig selv, specielt fordi man skal være åben for at tage fremmede mennesker ind i sin private sfære på en sejltur. Kan man evt arrangere fælles dagsture, eller alternativt arrangere overnatning for de sejlere, som ikke kommer i egen båd ? så er barrieren mindre. Nye medlemmer uden båd er ofte også interesserede i at lære, hvordan man vedligeholder en båd. Man kunne som bådejer måske invitere nye sejlere med når vedligeholdet nærmer sig ?

Der er i foråret oprettet facebook-sider , dels med henblik på tursejladser, og dels en åben gruppe for alle som er interesserede i Kalundborg Sejlklub. Så nu har man mulighed for at opslå ture og eftersøge sejlervenner. I den åbne gruppe er der pt. 180 medlemmer. Der har været en livlig kommunikation mellem medlemmer henover sommeren.

Det er den slags initiativer, vi har taget på visionsmøderne. Læg mærke til at de her ting ikke koster penge, og ikke kræver at man har fast plads i bestyrelsen eller et udvalg for at kunne bidrage. Mit ønske for 2016 er, at flere af klubbens medlemmer vil være med at tage initiativer på nogle af de områder jeg har nævnt her. Vi skal fortsat mødes og diskutere, men det er også vigtigt at vi sætter handling bag ordene.

Godt Nytår !