C- holdet i Kalundborg Sejlklub.

Hvad er Kalundborg Sejlklub uden C-holdet?

Hvornår opstod tanken om et C- hold?

Hvorfor blev navnet som vi kender det—C-holdet?

Hvor gammelt er C- holdet?

Lidt historie om C-holdets tilblivelse og virke gennem årene:

Som det er beskrevet i Kalundborg Sejlklubs 100 års jubilæumsskrift blev den spæde start til C-holdet grundlagt ved en konference, om bygning af et nyt klubhus på Gisseløre, i 1990 på AMU centret i Kalundborg. På denne konference lovede daværende el-installatør og tidligere kasserer i klubben Dan Jensen at samle et hold pensionister på 8- 10 personer, som kunne være behjælpelige med at gå til hånde ved klubhus byggeriet. Starten bestod i, at man mødtes søndag formiddag i det gamle klubhus og løste ”verdenssituationen” over en kop øl.

Det nye klubhus byggeri blev godkendt af generalforsamlingen i efteråret 1991, som blev afholdt i Kalundborg Hallen. Frem til foråret 1992 blev der tegnet klubhus og lavet prækvalifikation og der blev valgt en bygherre til bygning af råhuset, som skulle står færdig den 1. september 1992

Først i september måned 1992 startede klubbens medlemmer med at færdigbygge klubhusets indvendige del og bygge diverse skure, så som masteskur, værkstedsbygning, spilhus, jolleskur og surferskur.

Alt dette arbejde blev udført af klubbens medlemmer ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Arbejdet blev udført i weekenderne, da medlemmerne jo skulle passe deres arbejde. Koordineringen af byggeriet havde undertegnede påtaget sig. Diverse materialer til byggeriet blev leveret af forskellige leverandører på hverdage og lå så foran det nye klubhus i en stor pærevælling, når man mødte op lørdag morgen. De første par timer gik så med at finde ud af, hvad der var kommet hjem og hvor det skulle bruges. Det var ikke særligt genialt og kostede en masse spildtid.

Hvad var mere nærliggende at spørge C-holdets stifter Dan Jensen om at klare denne opgave. Så når materialerne blev leveret på pladsen stod pensionist medlemmerne klar og modtog disse. Materialerne blev sorteret og stillet op, hvor de skulle bruges, og når byggeholdene mødte ind lørdag morgen, lå alle materialerne klar, så man kunne gå i gang med byggeriet med det samme.

Dette startede den 13. september 1992, så det er C-holdets fødselsdag.

En egentlig formålsparagraf har C-holdet ikke, men da man jo kendte hinanden gennem mange års fælles interesser med sejlads, var det meget nærliggende, at det hele ikke skulle dreje sig om arbejde, der skulle også være tid til hygge. Man blev hurtigt enige om, at medlemmernes fødselsdage skulle fejres. Det blev derfor besluttet, at der skulle holdes en månedlig fødselsdagsfrokost. De medlemmer som havde fødselsdag i måneden eller deromkring stod så for frokosten. Frokosten skulle bestå af sild, en lun ret og ost. Til slut skulle der serveres kaffe med kage. Der skulle være rigeligt af de våde varer, så ingen var tørstige, når de gik hjem. Som kompensation for, at man forlod hjemmet hver tirsdag formiddag blev pigerne inviteret med til julemiddag i december måned. Denne julemiddag erstattede så den månedlige frokost. Fødselsdagsfrokosterne og julemiddagen er nu en fast tradition i C-holdets arrangementer.

C- holdets medlemmer blev så begejstret for opgaverne, at de hver uge rev flere dage ud af kalenderen og byggede på klubhuset. Man isolerede, monterede gipsplader, byggede stilladser m.m. En gang imellem var man nød til at skylle støvet ned og jeg har ladet mig fortælle, at der kun måtte skylles af dem, som stod på toppen af stilladset, så hvis man have behov for en øl, måtte man op på toppen af stilladset.

C- holdet blev så populært, at klubbens daværende formand tilføjede ”super” til navnet. I en periode hed det: Super C-holdet. Navnet er nu C-holdet, men det er stadig et supert hold.

Klubhuset blev færdigt i løbet af foråret 1993 og blev indviet ved et brag af en fest i forbindelse med standerhejsningen den 1. søndag i maj måned 1993.

Herefter fortsatte C-holdet med at mødes hver tirsdag fra kl. 09.00 til kl. 12.00 for at udføre diverse vedligeholdelsesopgaver på klubbens anlæg. Nogle af C-holdets medlemmer møder stadig op søndag formiddag for at drøfte verdenssituationen og hygge sig sammen over en enkelt øl/vand.

I år 2000 fik klubben tilladelse til at udvide og bygge et nyt havneanlæg med plads til 220 både. Det var en forøgelse af kapaciteten på 120 %. Samtidig besluttede byrådet at havneanlægget skulle overdrages af kommunen til Kalundborg Sejlklub. Sejlklubben ejede selv klubhuset og havde selv stået for driften af dette, så Kalundborg Kommune ville også gerne overdrage det eksisterende havneanlæg til klubben mod, at man selv finansierede udvidelsen af havnen. Der blev indgået en aftale med Kalundborg Kommune om, at kommunen skulle sørge for den nødvendige uddybning og fremover sikre denne mod, at Kalundborg Sejlklub finansierede og anlagde havnen.

Igen kom C-holdet på banen. Alle de eksisterende pontoner skulle sejles væk, så uddybningsfartøjet kunne komme til at uddybe havneområdet. Efter uddybningen skulle pontonerne igen sejles tilbage, så havneentreprenøren kunne komme til at lave det nye havneanlæg. Da udlægningen af pontonerne og fortøjnings pælene var slået, gik C-holdet i gang med at montere el og vand på broerne. Igen et arbejde som ikke kunne udføres på nogle få timer om tirsdagen, men krævede en masse arbejdstid i ugens løb. C-holdet var blevet et meget stort aktiv for klubben og var i årenes løb vokset til et niveau på ca. 30 pensionister.

Da havneanlægget var færdigbygget blev det indviet ved klubben 100 års jubilæumsdag den 2. juni 2002.

I årene frem til nu har C-holdet vedligeholdt alle klubbens anlæg. Dette sker ved den ugentlige arbejdsdag tirsdag formiddag. Det hænder dog indimellem, at der er behov for, at der ydes en ekstra indsats af nogle af C-holdets medlemmer andre dage i ugens løb.

C- holdet er et stort aktiv for klubben og i årenes løb er det vokset til ca. 50 medlemmer, som hygger sig, når de mødes hver tirsdag for at vedligeholde klubbens anlæg og ved den månedlige fødselsdagsfrokost. C-holdet er også et stort aktiv for de enkelte medlemmer, hvor vi hjælper hinanden med vores kære skibe.


Svend Aage Jørgensen.

 
 
 

Klik på annoncerne og støt vores sponsorer