Årets begivenheder i Kalundborg Sejlklub


2024


05.05.2024

Standerophaling den 5. maj 2024


26.02.2024


Referat af generalforsamling 2024


Dagsorden Gen.fors. 29. februar 2024


KS - Regnskab 2023 26.03.2024

Ekstraordinær generalforsamling 26. marts. Referat 2023

Standerophaling i Kalundborg Sejlklub 2023

Se billeder

Vild med vand 2023

Vild med Vand 2023 (galleri)


Sejlerskolelever fik deres duelighedsbevis

Se billeder


Finnjolle DM august 2023
2022

Vild med Vand 2022


Standernedhaling 5. november 2022

Med optimistisk borddækning tog klubhus udvalget imod de medlemmer, der havde valgt at deltage i dette års standernedhaling lørdag den 5. november. Der var dækket til 80. Efter nedhaling og tale ved næstformanden samledes mellem 50-60 om kaffebordene med efterårsdekorationer, levende lys, syltetøj og æbleskiver.

Næstformand Jesper Lauridsen beskrev i sin tale årets gang i sejlklubben med skiftende niveauer af aktivitet. Den stille vinter afløses af forårets travlhed og sommerens mange tomme bådpladser, når folk sejler ud på tur. Han nævnte også aktuelle diskussioner og visioner for fremtidens sejlklub, herunder de udendørs fysiske rammer, der trænger til en opgradering. 

Bestyrelsen vil tage initiativ til, at der dannes en arbejdsgruppe af interesserede medlemmer, som kan arbejde videre med de forslag, som allerede er fremsat,  modtage nye input og sørge for, at ideerne omsættes i praksis. Målet er at få et større samlet projekt sat i gang, som kalder på masser af frivillig arbejdskraft, ligesom dengang klubhuset blev bygget og indrettet.

Jesper Lauridsen beklagede, at dette års afriggerfest måtte aflyses. Der manglede folk, der ville tage sig af det praktiske. Han appellerede til, at dette ikke gentager sig næste år.

På den baggrund havde det ikke været muligt at fejre årets 25 og 50 års jubilarer. Dette vil i stedet blive markeret i næste udgave af Sejleren. Han sluttede med at afsløre hvem der var udvalgt til at kunne kalde sig “Årets Kammerat” i Kalundborg Sejlklub, nemlig John Damgaard Christensen, mangeårigt medlem af havneudvalget.

“John er en en meget venlig person, ikke uden kant. Altid hjælpsom og venlig. Til tider med et ydre som en terrier, men vi ved at der inde bagved findes en blød og varm mand”, lød de rosende ord fra næstformanden. 

Strygning eller nedhaling

Standerstrygning - standernedhaling. Den rette betegnelse for, at f.eks. en sejlklub haler klub standeren ned og dermed afslutter sæsonen, kan diskuteres.

Ofte hedder det standerstrygning, en betegnelse der dog også, før i tiden, var ensbetydende med at man overgav sig. Et fartøj i kamp kunne stryge standeren som tegn på, at nu opgav man kampen.

Så det er måske lige i overkanten, rent sprogligt, at bruge ordet standerstrygning, når en sejlklub haler standeren ned og afslutter sæsonen, men det må konstateres ved en hurtig søgning på Google, at der i denne tid “stryges“ standere i sejlklubber over hele landet.


2021


29.10 2021 

Som udgangspunkt gratis:
Dansk Søredningsselskab
hjælper uheldige sejlere

I 2020-21 er antallet af assistancer steget. Der er kommet mange nye sejlere på vandet

En familie har købt båd og den er netop blevet leveret fra service. Sommerturen indledes med store forventninger, men efter kort tids sejlads begynder det at ryge fra motoren, og den må stoppes. Stor skuffelse, hjælp rekvireres. De slæbes i havn. Det viser sig, at motoren ganske vist var serviceret, men efterfølgende havde man glemt at fylde olie på.
Sådan lød en af mange beretninger fra Dansk Søredningsselskab, der torsdag den 28. oktober besøgte Kalundborg Sejlklubs Torsdagscafé.
Jens, Søren Ejvind og Bjarne kom sejlende i redningsfartøjet Ida fra Kerteminde og fortalte om alvorlige og mindre alvorlige uheld fra sejlersæsonen 2021, hvor de havde været tilkaldt. Grundstødninger, brændstof problemer, eftersøgninger, en knækket mast, brand i båden. 
2020 og 2021 repræsenterer en kraftig stigning i antallet af assistancer til nødstedte sejlere, og det blev forklaret med, at mange nye sejlere er kommet til på grund af Corona, der har indskrænket mulighederne for at rejse.

Sejlede direkte på grund 
Et eksempel på dette var en motorbåds ejer, der i sin nyerhvervelse med alskens grej og navigationsudstyr skulle på fisketur med vennerne. De gik så på grund i Storebælt, hvor der kun var 10 centimeter vand. Manden havde glemt at sætte sig ind i, hvordan navigationsudstyr, dybdemåler m.v. fungerede og havde sat kursen direkte mod målet.
En anden fejl, som mange nybegyndere laver, er ikke at sørge tilstrækkeligt ankergrej.
En motorbåd med motorstop var drevet ind på stranden. Ankeret kunne ikke holde. Det var af typen paraply med snor.
Dansk Søredningsselskab, der er en privat forening, sejler ud til alle der har brug for hjælp, og det koster ikke noget. Derfor ser de selvfølgelig gerne, at man som sejler melder sig ind til en pris af 550 kroner om året. Økonomien bag er alene medlemsbidrag samt støtte fra private fonde. Ved arrangementet i Kalundborg Sejlklub blev der da også tegnet nye medlemskaber. Medlemstallet har netop passeret de 10.000, blev det oplyst.
Ida fra Kerteminde er ikke alene om søredningen i de danske farvande. Søredningsselskabet har 12 stationer placeret i havne over hele landet, bemandet udelukkende med frivillige, og i 2021 fortæller statistikken at der frem til sidst i oktober måned blev sejlet i alt 905 assistancer.

Ida-Kerteminde.JPG

Ida er en tidligere svensk ambulance båd, nu i danske farver under Dansk Søredningsselskab og med hjemhavn i Kerteminde. Torsdag den 28. oktober fortøjede båden på Gisseløre og besætningen holdt foredrag for sejlklubbens medlemmer. Foto.Christian Winnem

 

 2020


27.02.2020  
Havnen i Gisseløre er fyldt til sidste plads
80 til generalforsamling i Kalundborg Sejlklub

Kalundborg Sejlklub har holdt generalforsamling i klubhuset på Gisseløre med mere end 80 deltagere, der mødte op til indledende torsdagscafé, hvor man fik serveret gule ærter.
Formanden, Kurt Vehl, kunne konstatere, at medlemstallet ligger på den gode side af 600. Alle bådpladser er besat til den kommende sæson, og der er en mindre venteliste. I 2019 sæsonen fik Gisseløre besøg af 217 gæstebåde.
Året har været præget af mange forskellige aktiviteter i sejlerskolen, junior afdelingen, motorbådene, kølbådene, C-hold og Q-hold. Mere end 100 frivillige medlemmer var med til at gøre sidste sommers Vild med Vand arrangement til en stor succes. I efteråret og vinteren har der været tid til at foretage reparationsarbejder på riggerbroen og udskiftning af de bærende pæle.
Medlemmerne har året igennem kunnet spise sammen ved den månedlige torsdagscafé, der også har budt på forskellige foredrag, blandt andet om langturssejlads og om, hvordan den professionelle skibsfart og fritidssejlerne kommer ud af det med hinanden.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Mads Lundsgård og som ny formand for havneudvalget valgte generalforsamlingen Jogvan Joensen. Et stort flertal på generalforsamlingen besluttede også, at for fremtiden skal standerhejsningen holdes den første lørdag i maj, gældende fra 2021. Datoen for det store åbent hus arrangement Vild med Vand er i år blev fastsat til den 13. juni.
 

2019


6. december 2019
Fuldt hus til årets bankospil 

Bankospillet 6. december trak fuldt hus i sejlklubben. Alle aldersgrupper var repræsenteret. De unge have sørget for julepynt og dekorationer. De ældre og erfarne stod for afviklingen af selve spillet.

Forinden havde klubhus udvalget sørget for serveringen af aftenens menu, flæskesteg med det hele, leveret af Kvickly. Ikke alle er lige rutinerede, når det gælder at holde styr på en, to, tre eller flere spilleplader, men efter lidt begyndervanskeligheder kom alle med, og spændingen steg, hver gang man nærmede sig de store præmier, som blandt andet var gavekort til Meny, kurve fra Kvickly, gavekort til Slagter Jacob og meget mere. 
Som det forlød, har der været et ganske særligt held ved bordet, hvor de unge sidder.
Og det var da også tilfældet denne gang til stor applaus fra forsamlingen. 
Bankospil er en aktivitet, der formår at trække medlemmerne af huse, så det er næppe sidste gang, at der skal råbes numre op og lægges brikker i sejlklubbens lokaler. 
 
 

Standerhejsning 14. april 2019

Mange medlemmer trodsede den kølige nordøstenvind og mødte op til den traditionelle standerhejsning søndag den 14. april.
Næstformand Jesper Lauridsen bød alle "saltvandstosserne" velkommen og glædede sig over, at vi nu kan tage hul på en ny sæson i smukke og renoverede omgivelser. Der er mange nye i bestyrelsen, så det er ikke
sikkert, at alting bliver "business as usual", tilføjede han. Og han oplyste, at den 25. april skal vi til ekstraordinær generalforsamling
og vælge klubbens nye formand.
Efter standerhejsningen var klubhusudvalget vært ved et overdådigt morgenbord med kaffe, the og avec


 -Jeg håber, at vi får endnu en fantastisk sommer med pragtfulde solopgange og ditto -nedgange,

og lige tilpas med vind, så det ikke er for meget for de af os med motor, og ikke for lidt til de af os, der kommer frem ved kludenes hjælp.

Og uanset drivkraft så er medlemmerne i klubben jo fælles om én ting: glæden ved sejlerlivet og den blå  farve, som vand og himmel kapsler os ind i i de lange sommerdage, og som hjælper roen i sindet på vej, så ferien faktisk føles som ferie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


VILD med VAND 25.maj 2019
Den 25. maj 2019 arrangerede vi Vild med Vand på Gisseløre
i samarbejde med roklubben, Vesthavnens Bådelaug, Dykkerklubben og Havfiskerne.
900 gæster kiggede forbi. Vi fik god dækning af Nordvestnyt, TV-Kalundborg og Kalundborg Nyt.

 

I foråret 2019 afsluttedes renoveringen af Dæmningen, en vigtig del af havneanlægget på Gisseløre.
 
Standernedhaling 2. november 2019
I silende regn på en grå og tåget novemberdag blev det tid til at afslutte sæsonen 2019 med nedtagning af en forblæst klubstander. På grund af vejrliget holdt formand Kurt Vehl sin tale inden døre, hvorefter de halvt hundrede fremmødte medlemmer begav sig ud i regnen til flagmasten. Yngste og ældste tilstedeværende medlem tog sig af det praktiske, og derefter rundede man af, traditionen tro, med et trefoldigt hurra for Kalundborg Sejlklub.
Derefter krøb man i ly i klubhuset igen, hvor klubhusudvalget havde sørget for lune æbleskiver, gløgg og varm kakao. Læs formandens tale her Se billedgalleri
Klik på annoncerne og støt vores sponsorer