12.04.2024

C-holdet er i april 2024 i gang med at bore huller i alle broerne. der hvor beslagene til de nye pæle skal sidde. Arbejdet har været besværliggjort af, at der også skal bores i jern, og det har været nødvendigt at få professionel hjælp. Men nu skrider projektet fremad. Mens arbejdet står på må bådejerne inde sig i at flytte rundt. Når beslagene er monteret afventes ankomsten af havneentrepenøren, som skal placere pælene.


21.02.2024

C-holdet er aktivt hver tirsdag formiddag mellem 9-12 også henover vinteren, hvor forskellige arbejder ude som inde er blevet udført. En af de større opgaver har været ombygning af bestyrelseslokalet, så der kunne blive plads til et nyt havnekontor, der skal stå klar til den nye sæson 2024. Derudover rutinemæssig vedligehold af havnens broer og øvrige faciliteter samt renholdelse af arealerne omkring klubben.


04.07.2023

I juli måned holder C-holdet officielt "ferie". Du kan dog være heldig at støde på enkelte C- holds medlemmer i klubben på tirsdage den sædvanlige tid.

27.03.2023

C-holdet er godt i gang med 2023. Der er hele tiden nye arbejdsopgaver der løses tirsdag formiddag. Broforbindelser er fornyet, og der opsættes vaskemaskine og tørretumbler i ude toilettet. Ny service for gæstesejlerne.


04.12.2022

Året går på hæld, og som afslutning samles C-holdet med ledsagere til julefrokost onsdag den 14. december. Tirsdagenes mange aktiviteter kan gøres op. Alt i alt er området omkring sejlklubben inde og ude blev opdateret og vedligeholdt året igennem. Ukrudt og græs holdes i ave, bedding og mastekran vedligeholdes, klubjollen Zephyr er taget på land, der er opsat "mågeskræmmere" på de nye lanterner i indsejlingen, cyklerne vedligeholdes, træværk på klubhus og skure er blevet malet, stole i klubhus repareret, og køkkenholdet har hver tirsdag sørget for friske rundstykker, kaffe og the til mellem 40-50 deltagere. C-holdet har i årets løb fået flere nye, medlemmer som har sagt farvel til arbejdsmarkedet.

03.01.2022
C-holdet, som består af medlemmer af klubben, der er fri af arbejdsmarkedet, mødes hver tirsdag mellem 09-12. Forskellige arbejdsopgaver ude og inde løses, og klokken 10.30 er der pause med fælles kaffebord.
 

04.10.2021
Henover sommeren 2021 har C-holdet igen været oppe på fuld bemanding, bortset fra i ferieperioden, hvor fremmødet har været lidt mindre. Nu, i efteråret møder der mellem 30-40 op hver tirsdag formiddag, og der er kommet nye medlemmer til. For tiden er der et stort malerprojekt i gang. Klubhus og skure males udvendigt. Ukrudtet skal holdes i ave, græsset skal slås, og der skal holdes ryddeligt på arealerne. Også C-holds frokosterne er kommet i gang igen efter Corona pausen. De holdes den første onsdag i hver måned. 

06.05.2021

Gang i kaffemaskinen igen
En kold øl udendørs er hvad C-holdet i lange tider har kunnet byde på i forbindelse med tirsdagenes arbejdsopgaver mellem 9-12. Med forårets komme og lempelse af corona restriktionerne er der igen kommet gang i kaffemaskinen i klubhusets køkken, og der hentes bagerbrød og smør til servering i pausen klokken 10.30. 

 

22.12.2020 


Lige før jul kom mastekranen på plads på sit nye fundament. Se billeder og Film

 


22.11.2020

På grund af de aktuelle Corona restriktioner må man max mødes 10 personer af gangen i klubregi. Dette gælder således også for C-holdet, og det betyder, at tirsdagenes arbejdshold må begrænses til 10. 
Dansk Sejlunion siger: "Sundhedsstyrelsen har en klar anbefaling om, at man i efteråret har en liste over 5-10 personer udover ens husstand, man kan mødes med. Så umiddelbart tænker jeg, at I skal overveje om C-holdets arbejde er strengt nødvendigt. Hvis det er strengt nødvendigt, kan I vælge, at én gruppe af ti personer kommer på havnen én dag. En anden gruppe kommer en anden dag. En tredje gruppe kommer en tredje dag"

 
 
04.08.2020
C-holdets sommerpause er slut og 30 medlemmer samledes igen tirsdag den 4. august til udførelse af diverse arbejdsopgaver i og omkring klubhus og havn. C-holds frokoster er aflyst indtil videre.
 
30.06.2020
I Juli holder C-holdet sommerferie. Det udelukker dog ikke, at du kan møde enkelte C-holdsmedlemmer på havnen om tirsdagen. Officielt mødes vi igen tirsdag den 4. august.
 
 
09.06.2020
Klubhuset på Gisseløre, der har været lukket siden begyndelsen af marts grundet Corona situationen, er genåbnet 9. juni. Det betyder, at C-holdet kan mødes igen helt som sædvanligt med en blanding af arbejdsopgaver og hyggeligt samvær omkring kaffebordet. Første gang tirsdag den 16. juni. 
 
 
27.05.2020
C-holdet, der tager sig af vedligehold og meget andet i og omkring klubhus og bedding, har, siden nedlukningen af Danmark, været sat på delvis pause. Et mindre antal medlemmer har dog, iagttagende de gældende regler for afstand, afspritning m.v., arbejdet videre med færdiggørelse af riggerbroen og montering af træ på spunsjernene på dæmningen. Der bliver også holdt øje med græs og ukrudt og slået og luget, når der er behov. 
 
13.05.2020 
For tiden (marts 2020) er der ingen C-holds tirsdag formiddage, hvor man mødes, snakker, arbejder og drikker kaffe. Alle de mange arbejdsopgaver, som holdets mere end 50 medlemmer ugentligt  tager sig af, må hvile en stund grundet smittefaren fra Corona virus og de af regeringen indførte foranstaltninger. Foreløbig gælder aflysningen frem til den 15. april. 
  
 
21.02.2020  
Efter to dages besøg på havnen af Munck Havne og Anlægs to pramme med nedramningsudstyr er alle nye pæle til riggerbroen nu banket på plads. En hård kerne af C-holds medlemmer var i denne uge på heldagsarbejde med at få de sidste pæle på plads og få rammet spuns ned til en ramme om et nyt fundament for kranen, der skal flyttes et stykke ud til dybere vand.
 
 


 
Også tid til en månedlig frokost 
 
C-holdet mødes hver tirsdag klokken 9.00, nu på 28. år. For tiden er den største arbejdsopgave renovering af riggerbroen.
Men der bliver også tid til en månedlig frokost, der betales af egne lommer.
Månedens fødselarer lavede mad og riggede til tirsdag den 11. februar 2020. Læs mere 
 
 
 

Klik på annoncerne og støt vores sponsorer