04.10.2021
Henover sommeren 2021 har C-holdet igen været oppe på fuld bemanding, bortset fra i ferieperioden, hvor fremmødet har været lidt mindre. Nu, i efteråret møder der mellem 30-40 op hver tirsdag formiddag, og der er kommet nye medlemmer til. For tiden er der et stort malerprojekt i gang. Klubhus og skure males udvendigt. Ukrudtet skal holdes i ave, græsset skal slås, og der skal holdes ryddeligt på arealerne. Også C-holds frokosterne er kommet i gang igen efter Corona pausen. De holdes den første onsdag i hver måned. 

06.05.2021

Gang i kaffemaskinen igen
En kold øl udendørs er hvad C-holdet i lange tider har kunnet byde på i forbindelse med tirsdagenes arbejdsopgaver mellem 9-12. Med forårets komme og lempelse af corona restriktionerne er der igen kommet gang i kaffemaskinen i klubhusets køkken, og der hentes bagerbrød og smør til servering i pausen klokken 10.30. 

 

22.12.2020 

Lige før jul kom mastekranen på plads på sit nye fundament. Se billeder og Film
 

22.11.2020

På grund af de aktuelle Corona restriktioner må man max mødes 10 personer af gangen i klubregi. Dette gælder således også for C-holdet, og det betyder, at tirsdagenes arbejdshold må begrænses til 10. 
Dansk Sejlunion siger: "Sundhedsstyrelsen har en klar anbefaling om, at man i efteråret har en liste over 5-10 personer udover ens husstand, man kan mødes med. Så umiddelbart tænker jeg, at I skal overveje om C-holdets arbejde er strengt nødvendigt. Hvis det er strengt nødvendigt, kan I vælge, at én gruppe af ti personer kommer på havnen én dag. En anden gruppe kommer en anden dag. En tredje gruppe kommer en tredje dag"
 
 
04.08.2020
C-holdets sommerpause er slut og 30 medlemmer samledes igen tirsdag den 4. august til udførelse af diverse arbejdsopgaver i og omkring klubhus og havn. C-holds frokoster er aflyst indtil videre.
 
30.06.2020
I Juli holder C-holdet sommerferie. Det udelukker dog ikke, at du kan møde enkelte C-holdsmedlemmer på havnen om tirsdagen. Officielt mødes vi igen tirsdag den 4. august.
 
 
09.06.2020
Klubhuset på Gisseløre, der har været lukket siden begyndelsen af marts grundet Corona situationen, er genåbnet 9. juni. Det betyder, at C-holdet kan mødes igen helt som sædvanligt med en blanding af arbejdsopgaver og hyggeligt samvær omkring kaffebordet. Første gang tirsdag den 16. juni. 
 
 
27.05.2020
C-holdet, der tager sig af vedligehold og meget andet i og omkring klubhus og bedding, har, siden nedlukningen af Danmark, været sat på delvis pause. Et mindre antal medlemmer har dog, iagttagende de gældende regler for afstand, afspritning m.v., arbejdet videre med færdiggørelse af riggerbroen og montering af træ på spunsjernene på dæmningen. Der bliver også holdt øje med græs og ukrudt og slået og luget, når der er behov. 
 
13.05.2020 
For tiden (marts 2020) er der ingen C-holds tirsdag formiddage, hvor man mødes, snakker, arbejder og drikker kaffe. Alle de mange arbejdsopgaver, som holdets mere end 50 medlemmer ugentligt  tager sig af, må hvile en stund grundet smittefaren fra Corona virus og de af regeringen indførte foranstaltninger. Foreløbig gælder aflysningen frem til den 15. april. 
  
 
21.02.2020  
Efter to dages besøg på havnen af Munck Havne og Anlægs to pramme med nedramningsudstyr er alle nye pæle til riggerbroen nu banket på plads. En hård kerne af C-holds medlemmer var i denne uge på heldagsarbejde med at få de sidste pæle på plads og få rammet spuns ned til en ramme om et nyt fundament for kranen, der skal flyttes et stykke ud til dybere vand.
 
 
SE BILLEDER 
 
Også tid til en månedlig frokost 
 
C-holdet mødes hver tirsdag klokken 9.00, nu på 28. år. For tiden er den største arbejdsopgave renovering af riggerbroen.
Men der bliver også tid til en månedlig frokost, der betales af egne lommer.
Månedens fødselarer lavede mad og riggede til tirsdag den 11. februar 2020. Læs mere 
 
 
 

Klik på annoncerne og støt vores sponsorer