30.11.2021

Havneudvalget fik udleveret en del bimålere i weekenden, men det vurderes, at der stadig er vinterliggere, der mangler. Er der efter den 1. december bådejere, der fortsat bruger strøm uden at have bimåler vil deres stik blive frakoblet, oplyser havnenæstformand John Damgaard Christensen.  

22.11. 2021 

Sidste chance for bimåler
Havneudvalget gør opmærksom på, at nu er det snart allersidste chance for at få udleveret en bimåler, der er et krav for at bruge strøm ved broerne om vinteren. Ønsker du en bimåler så send en mail til havneformand Jogvan Joensen snarest muligt.
havneformand@kalundborg-sejlklub.dk
Jogvan vil også være til stede i klubhuset på lørdag den 27. 11 mellem 9-10 og søndag den 28.11 mellem 10-11.
Bådejere, der efter den 1.12 2021 forbruger strøm uden en bimåler, får afbrudt strønforsyningen, indskærper havneudvalget. 

 

03.11.2021

Nye strømstandere forsinket - afspærring og påbud om brug af hjelm
Planen var, at arbejdet med at udskifte strømstanderne på havnens broer skulle være i gang nu, men leverandøren har problemer på grund af mangel på chips. Den første leverance fra BEAS er dog ankommet og skal nu sættes op i klubhuset. En automat - cash loader, som den kaldes.

Dette betyder også, at udlevering af bimålere påbegyndes tirsdag den 16. november kl. 9.00-12.00 og igen lørdag den 20. november kl. 10.00 – 12.00


Vi gør også opmærksom på den nyligt opsatte afspærring på riggerbroen, der tages i anvendelse, når der arbejdes med mastekranen. Der er desuden indført påbud om brug af hjelm, når der arbejdes med masterne.

 

22.10.2021
Hej alle der ligger i vandet!


Kik efter jeres fortøjninger. Der er fortøjninger på vej op over pælen pga. meget højvande, og der er nogen der har meget tynde fortøjninger,.

Det er efterår, så der kan forventes meget blæsevejr og højvande, så for jeres egen skyld og os andres

KONTROLLER JERES FORTØJNINGER.

Med venlig hilsen
Havnen
  

10.10.2021 

Farlige situationer ved mastekranen

Havneudvalget er blevet bekendt med flere farlige situationer i forbindelse med betjening af mastekranen – og senest gik det ud over et medlem, som uheldigvis blev ramt i hovedet af et salingshorn. Derfor har havneudvalget sammen med bestyrelsen besluttet at rigger broen skal afspærres for forbipasserende, når mastekranen betjenes. Derfor vil der hurtigst muligt blive etableret afspærringer i begge ender af rigger broen som SKAL benyttes når mastekranen betjenes.

Dansk Sejlunion har lavet en guide til 

Sikker betjening af mastekran

 


Nye A og B nøgler:

For mange alarmer og ulåste døre

Nyt nøglesystem i KS indføres i løbet af efteråret


A, B, og C nøgler. Det er betegnelsen for de forskellige nøgler, som sejlklubbens medlemmer, bestyrelse og udvalgsformænd- og kvinder er besiddelse af.
Men det skal der nu laves om på, mener havneudvalg og bestyrelse efter endnu en sommer med alt for mange alarmer og ulåste døre.
C-nøglerne er der ingen problemer med. De er for alle medlemmer og bruges til masteskur, transportvogne, bedding m.v.. Dem skal der ikke røres ved. Men A- og B nøglerne er kun blevet tildelt medlemmer med forskellige tillidshverv og opgaver.
Havneudvalget har gennem annoncering på Facebook og hjemmeside forsøgt at få medlemmer, der, måske uberettiget ,er i besiddelse af en A- eller B-nøgle til at aflevere disse, dog uden større held, og det at alt for mange af disse nøgler “flyder rundt” har ført til mange og lange diskussioner i bestyrelsen.

Nyt nøglesystem
Nu er konklusionen, at et nyt nøglesystem bør indføres. Der er indhentet tilbud, og opgaven kan løses for en udgift af cirka 15.000 kroner. Den vil blive implementeret i løbet af efteråret, hvorefter alle med ret til A og B nøgle får nye nøgler.
De nøgler der giver medlemmer med tillidshverv adgang til køkken, værksted, bestyrelseslokale o.a. vil blive tildelt efter en særlig procedure, hvor der skrives under, således at det bliver enkelt at tilbagekalde nøglen, hvis man ikke længere er aktiv på den pågældende post.


 

21.06.2021 

I en tid hvor strømforbruget på havnen er i hastig stigning, fordobling fra 2019-2020, er det relevant at erindre om nedenstående paragraf i havnereglementet vedrørende brug af strøm på broerne.

"El-apparater med et større strømforbrug må kun anvendes efter aftale og mod betaling.
Det herved fremkomne el-forbrug afregnes efter en bimåler, som mod depositum udlånes af havneforvaltningen, og som bådejeren er forpligtet til at benytte. El-forbrug kan til enhver tid kræves afregnet efter bimåler.
Fra 15.november til 31.marts skal alle fartøjer, der aftager landstrøm, være tilsluttet en bimåler".
 
 

11.06.2021

Det er sommer igen, og der kommer gæstesejlere til vores havn. Derfor er det vigtigt, at man vender sit skilt til grønt, når man sejler ud på en længere tur, siger havneudvalget. Det gør det lettere for havnevagten at anvise gæstepladser. Husk også, at vores P-plads er ikke til langtidsparkering.

Havnenæstformand John Damgård Christensen: 

"Så er det tid til at vi sejler ud, enten på weekendtur eller på længere tur, så vær nu sød og rar at vende jeres skilt på grøn når i tager afsted, vi vil jo gerne have, at der er grønne pladser i den havn, vi anløber. Skriv på skiltet eventuelt dag og tid når i kommer hjem eller ring til naboen, venner eller kontakt havnevagten mellem kl. 1800-2000 et døgn eller to før i kommer hjem, så kan skiltet blive vendt tilbage rødt. De bedste sejlerhilsner og en god sommer".

 

01.05.2021

Fra den 1. maj er der igen daglig vagt på havnen, som kan kontaktes via vagttelefonen (se nedenfor): 

Kontakt til havnefoged:
VAGT TELEFON
30131278
MELLEM KL.18 OG 20

VED UOPSÆTTELIGE HENVENDELSER
RING TIL HAVNEFOGED JOGVAN JOENSEN
MOBIL: 31319363


28.08.2020

 

 

24.04.2021

Havneformand Jogvan Joensen og næstformand John Damgaard Christensen vil være i klubhuset lørdag den 1. maj fra kl. 0900-1200 for at tage imod de sidste bimålere, som mangler at blive afleveret. Det understreges, at dette er absolut SIDSTE FRIST for aflevering. Efter denne dag er der på for sent indleveret bimåler et gebyr, som bliver opkrævet sammen med et skønnet forbrug. Der er også mulighed for at købe frihavnsmærker, klubstander og klubnøgler. 

 

21.04.2021

Kom nu! endnu engang må havneudvalget opfordre medlemmer, der har benyttet sig af en bimåler i vinter, til at aflevere denne. Der bliver annonceret en aften i nærmeste fremtid, hvor man kan aflevere bimåler og købe klubnøgler, flag og frihavnsmærker. Hold øje med Facebook og hjemmesiden. 

Havnen indskærper også, at man altid skal være mindst to, når man benytter beddingsvogn og spor og holder stigen for hinanden.
Derudover ses det også, at ikke alle bådejere har efterkommet en tidligere opfordring til at finde deres rette plads i havnen. Havneudvalget håber, at dette sker snarest, for det er jo nu, at der for alvor er kommet fart i søsætningerne af både fra vinterpladsen. 

06.04.2021

Havneformand Jogvan Joensen og næstformand John Damgaard Christensen er i klubhuset lørdag den 10. april mellem 1000 og 1300 for at modtage bimålere. Der vil også være mulighed for at købe klubstander og nøgle. Bimålere kan også afleveres tirsdage mellem 9-12. 

23.03.2021

Sig nærmer tiden, hvor bådene skal finde deres rette plads i havnen efter den netop overståede pladsfordeling. Fristen er 1. april, lyder det fra havneudvalget. Det er også fra 1. april man kan aflevere sin bimåler. Tirsdage mellem 9-12 er havnenæstformand John Damgaard Christensen i reglen til stede på bådpladsen, og han tager imod. Seneste afleverings dag for bimålere er den 1. maj. 

 

17.03.2021 

Havneformandens beretning 2020 

Mastekran, stropper på beddingsvogne m.m. er blevet trækprøvet den 12. marts og fundet i orden. Wiren på mastekranen bliver nu udskiftet, og der anskaffes nye taljer til den store beddingsvogn. 

 

08.03.2021

Ny opfordring. Havneudvalget har tidligere opfordret bådejere, der ikke skal bruge deres plads i år eller har glemt at sige deres bådplads op, til hurtigst muligt at give havneudvalget besked, så de pladser, der bliver ledige kan konverteres til lånepladser. Der er stadig ansøgere, der mangler en bådplads.
I havneudvalget undrer man sig over, at der indtil nu kun er tre pladser der er blevet ledige på denne måde set i forhold til 2020, hvor der var næsten 30 lånepladser at gøre godt med.

 

01.03.2021

Mastekran og bedding er lukket hele dagen fredag den 12. marts, meddeler havneudvalget. Kran , wirer og stropper skal trækprøves, så man er helt sikker på, at de kan klare de forventede belastninger.

 

28.02.2021

Den nye havneplads liste er klar og bliver hængt op i klubhuset fra mandag den 1.3, oplyser næstformand John Damgaard Christensen. Det er lykkedes at få det store puslespil til at gå op, så der nu kun er 12 på venteliste. Han fortæller også, at mastekranen forventes klar til brug sidst på ugen. 

 

22.02.21

Bådejere der ikke skal bruge deres plads i år, eller bådejere der måske har glemt at sige deres plads op, bør hurtigst muligt kontakte havneudvalget, der for tiden arbejder med at få antallet af bådpladser til at gå op med antallet af ansøgninger om bådplads. Det kan ske, helst per mail, til havneformand eller næstformand og helst i denne uge. Praksis er jo, at pladser, som ejeren ikke ønsker at anvende i år, kan konverteres til en etårig låneplads og derved komme bådejere uden plads til gode. Der er mere end 60 nye ansøgninger om bådplads på Gisseløre i år, så det er et større puslespil havneudvalget sidder med med det formål at så mange som muligt kan få opfyldt deres ønske.

  

10.2.2021

Mandag den 15. februar er sidste frist for at søge om bådplads i Kalundborg Sejlklub. Se link nedenfor eller gå ind via forsiden Havnen/Bådpladsansøgning.  

 

31.12.2020 

Fra 1. januar 2021 kan der søges om bådplads

Havneudvalgsformand Jogvan Joensen har sendt brev ud til medlemmer, der enten ligger på en låneplads, er på grønpladsordningen eller er på venteliste til en bådplads i Kalundborg Sejlklub.

"For at komme i betragtning til en bådplads for sæsonen 2021 er det vigtigt, at du på ny ansøger om en bådplads, da havneudvalget fordeler bådpladserne for sæsonen 2021 i løbet af foråret.

Der kan ansøges om bådplads i perioden 1. januar 2021 til 15. februar 2021 og dette kan gøres ved at benytte følgende link.

https://kalundborg-sejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=26

Såfremt man bliver tilbudt en fast plads i Kalundborg Sejlklub, vil man udover pladslejen blive opkrævet et indskud på kr. 5.000,- Indskuddet bliver ikke refunderet i tilfælde af udmelding af Kalundborg Sejlklub".
30.11.2020

Fra den 1. december 2020 er mastekranen lukket i en periode på 4-6 uger, meddeler havneudvalget. Mastekranen skal flyttes til sit nye fundament lidt længere ude af riggerbroen.  

 Referat af havneudvalgsmøde den 24. november
 

17.11.2020

Husk fra i dag af må I ikke have strøm på båden uden bimåler. Stik uden bimålermærke vil blive taget ud af strømskabet, bimåler udleveres stadigvæk tirsdage fra 0900-1200.
Ps. Husk også dobbelt fortøjninger både for og bag

 

04.11.2020
Onsdag morgen den 4. november mødte morgenfriske medlemmer af C-holdet og havneudvalget op til dagens arbejdsopgave. At transportere færdigblandet beton til fundamentet på riggerbroen. Se billedserie

 

29.10.2020
Riggerbroen er spærret for al trafik onsdag den 4. november mellem kl. 0630 og 1200 på grund af støbearbejde. Det betyder, at mastekran og beddingsvogn ikke må bruges i dette tidsrum.

Husk: Skal du bruge strøm til din båd i vinter, mens du ligger i havnen, skal du have en bimåler. Den udleveres lørdag den 31. oktober mellem 10-12 eller hver tirsdag formiddag inden den 15. november.

 

10 og 6 tons er max
Der er regler for benyttelse af sejlklubbens bedding. De kan læses i spilhuset, og man skal skrive under på, at man har læst og forstået dem.
Havneudvalget gør opmærksom på, at det er vigtigt, at reglerne overholdes.
For eksempel kan den lille vogn højst belastes med 6 tons, den store med 10 tons. Så det går ikke, at man kommer og forsøger at hale både på 13 eller 16 tons op på beddingen.

 

13.10.2020

Bøjerne på land
Klubbens gule turbøjer i fjorden, en i Kirkebugten og to i Havnemarken, blev tirsdag den 13. oktober afmonteret og bragt i land. Gert Sørensen og Jørgen Vestergaard, der gennem mange år har påtaget sig denne opgave, stævnede ud i klubjollen Zephyr i det gode vejr og fik løbet af nogle timer klaret opgaven. Bøjerne blev efterfølgende højtryksrenset for begroning af muslinger og ruer og lagt i vinterhi ved klubhuset. 


Se billedgalleri


 

08.10.2020

Nyt fra Havneudvalget 

Da vi går vinteren i møde, er det blevet tid til oprydning i masteskuret. Havneudvalget har konstateret, at masteskuret bliver brugt til meget andet end opbevaring af master. 

Derfor skal der iværksættes en oprydning. Det er besluttet, at ting (foruden master) der bliver opbevaret i masteskuret skal fjernes inden 20. oktober. Ellers vil havneudvalget gøre det. 

Det skal præciseres, at medlemmer af sejlklubben kan opbevare 1 stk. mast og forstag og at disse markeres med navn og telefonnr. Bom, stag og sallingshorn må af pladshensyn ikke opbevares i masteskuret.


Pr. 15. november skal vinterliggere, der ønsker landstrøm hen over vinteren benytte bimåler til egen afregning af strøm. 

Havneudvalget vil fjerne landstrømsstik uden bimåler. 

Vinterliggere skal af sikkerhedshensyn desuden sikre båden med dobbeltfortøjninger for og agter. 

Havneudvalget vil samtidig appellere til vinterliggerne, at bådene samles omkring midterbroen, da dette vil give bedre mulighed for at holde øje med, og dermed passe bedre på bådene. 

Havneudvalget vil være tilstede i sejlklubben lørdag den 31. oktober 2020 fra kl. 10.00 til 13.00. Her vil man kunne få udleveret bimåler til vintersæsonen. Bimålere kan også udleveres tirsdage mellem 09-12.

Brug af bedding

I vores sejlklub nyder vi det privilegium at have en bedding til fri afbenyttelse for sejlklubbens medlemmer. Havneudvalget oplever (desværre) i stigende omfang manglende rengøring efter brug af beddingen. Derfor skal reglerne for brug af beddingen præciseres.

Dvs. brug af bedding medfører:

Bortskaffelse af muslinger, tang o.l. (op i trillebøren, og kør det ud forbi mågeøen)
Rengøring af spor
Vask af bælter med vand og børste (ikke højtrykspuler da dette vil skade bælterne)

Referat af havneudvalgsmøde den 29.september 2020


164 gæster i havnen
Henover sommeren 2020 fik Gisselørehavnen besøg af talt 164 gæster. Fortrinsvis danske både (139) og 25 tyske. Frihavnsordningen blev flittigt brugt. Af i alt 81 danske både og 2 tyske.  


Kontakt til havnefoged:
VAGT TELEFON
30131278
MELLEM KL.18 OG 20

VED UOPSÆTTELIGE HENVENDELSER
RING TIL HAVNEFOGED JOGVAN JOENSEN
MOBIL: 31319363 
28.08.2020 

01.09.2020
Der er nu sat kæde med lås ved slæbestedet. Låsen skal der bruges klubnøgle til. Nøgle kan købes, hvis man er medlem, ved henvendelse til havneudvalget eller klubhusudvalget. 
 
 
24.08.2020
Bom og kæde med lås ved slæbested 
Havneudvalget er blevet opmærksom på, at klubbens slæbested benyttes af mange ikke-medlemmer. Det bliver der nu sat en stopper for, helt bogstaveligt.
Der opsættes bomme med kæde og lås, som kan låses op med klubnøgle.
Det samme sker ved vandhanen ved skuret nær beddingen. Der låses af, så kun medlemmer kan benytte faciliteten. Det sker efter, at der er observeret adskillige udefra kommende personer, der har benyttet vandhane og slange, når der skulle vaskes bil.
 
 
16.06.2020
Rødt til grønt 
Feriesæsonen nærmer sig. Mange medlemmer sejler på ferietur eller er væk mere end en enkelt dag fra deres havneplads. Havneudvalget opfordrer til, at man husker, inden afsejling, at vende det røde skilt om, så det viser grønt. Så er der dermed en ledig plads til en gæst. 
 
 
11.06.2020
Bådejer stram dine fortøjninger op! 
Der er en del både, der ligger langt inde på naboens plads, har havnevagten observeret. Han minder om, at det er en flydebro, vi ligger på, så derfor kan fortøjninger godt strammes meget op.
 
 
11.06.2020
Revideret havnepladsliste
En revideret havnepladsliste kommer op i mellemgangen i klubhuset efter den kommende weekend. Listen i udekøkkenet bliver fjernet.
 
04.06.2020
Havneformand email fungerer igen
Der har været forsinkelser på og problemer med havneformandens email, men nu ser den ud til at fungere, så du igen kan kontakte Jogvan Joensen på email adressen: havneformand@kalundborg-sejlklub.dk 
 
31.05.2020
Bimålere kan afleveres 
Nogle medlemmer har ikke fået afleveret de bimålere, de brugte i vinter. På lørdag den 6. juni vil medlemmer af havneudvalget være til stede i klubhuset mellem 10-12, hvor man også kan købe klubstandere, nøgle og frihavnsmærker. 
 
31.05.2020
Problemer med havneformandens email 
Medlemmer der har haft brug for at komme i kontakt med havneudvalgets formand, Jogvan Joensen, har oplevet, at der ikke bliver svaret på mails. Grunden er, viser det sig, at der er problemer med mailen. Sendte svarmails fra Joqvan er aldrig nået frem. Det vil der nu blive taget hånd om i klubmodul. Indtil videre kan du i stedet kontakte Jogvan på adressen: jogvan.joensen1@gmail.com 
 
27.05.2020
Ryd venligst op efter jer 
Havneudvalget opfordrer alle til at rydde op efter sig og sætte vogne på plads efter brug på beddingen, samt at der ikke må sættes storskrald af i miljørummet og rundt omkring på sejlklubbens område. Storskrald kører man selv på genbrugen.
Der er sat håndsprit op ved døren ind til toilet og baderum, både dame og herre.
 
18.05.2020 
Både ved at være på plads
Her midt i maj 2020 er mange både vendt tilbage til Gisseløre efter vinterhi i Østhavnen, og mange af de, der har ligget i vandet vinteren over, har været en tur på beddingen. Så nu er der efterhånden ikke mange ledige pladser på broerne. Også de nye pladser på Vestbroen er fyldt op.
En ny, opdateret havnepladsliste kan ses i udekøkkenet. 
 
02.05.2020
Aflevering af bimålere
Lørdag den 2. maj kunne bådejere, der har haft en bimåler i vinter, aflevere denne mellem 10.00-12.00, hvor havneformand Jogvan og næstformand John sad parat i klubbens ude køkken. Her kunne man samtidig købe klubstander, mærke til frihavnsordningen og erhverve sig en klubnøgle.
 
20.04.2020 
14 nye bådpladser 
Mandag den 20.4 blev der rammet pæle ned på havnen i Gisseløre. Munck Havne og Anlæg ankom tidligt om morgenen med deres flåde, og i løbet af dagen blev opgaven klaret i det fine forårsvejr. Snart er 14 nye pladser til mindre både klar til KS´medlemmer. 
 
12.03.2020
Havnen er lukket 
Gisseløre Lystbådehavn er lukket for gæstesejlere frem til den 8. juni, da vi ikke kan tilbyde nogen faciliteter på havnen, såsom bad, toilet, betaling af leje m.v. I en nødsituation er man naturligvis velkommen til at fortøje i havnen. 
 
20.03.2020
Bådene på plads
Efter d. 1. april skal både, der er i vandet, ligge på egen plads. Bådejere uden plads må forsøge at finde en tom plads og skal forsyne båden med tydeligt navn og telefonnummer, så de kan kontaktes.
Havnepladslister kan ses i ude køkkenet med indgang fra mastegården.
 
 
Kontakt 
Havneudvalgsformand: Jogvan Joensen 31319363  Mail: havneformand@kalundborg-sejlklub.dk

Havnetelefon 30131278
 
Jogvan Joensen (tv) afløste Hans Ole Rathje
 
Marts 2020 
Gisseløre har fået ny havnefoged


Medlemmerne af Kalundborg Sejlklub skal ikke forvente de store ændringer, når nyvalgte Jogvan Joensen kan tage havnefoged kasketten på fra og med denne sæson. Han tager over efter Hans Ole Rathje, der, efter seks travle år på posten, har valgt at trække sig fra den ansvarsfulde og tidskrævende post.
Jogvan Joensen har det sidste år været menigt medlem af havneudvalget, hvor han har kunnet følge med i, hvad der kræves af en havneudvalgsformand. Så han føler sig godt rustet til opgaven, også fordi han ved, han kan trække på næstformand John Damgaard Christensens erfaringer, viden og kobling til C-holdet, der altid stiller op, når praktiske opgaver på havnen skal løses.

Mere ro på
Den nye havneudvalgsformand forventer i øvrigt, at efter at mange store opgaver er blevet løst i de senere år, kommer der mere ro på nu.
Umiddelbart er det flytningen af mastekranen, der er på dagsordenen samt en uddybning af hele havneområdet. Det sidste vil dog nok tidligst ske næste år, vurderer han.
Jogvan Joensen, der er IT konsulent med job i København, har i omkring 10 år haft tilknytning til Kalundborg Sejlklub, og som han siger:
“Jeg er vild med at komme her”.
Og det er jo en god ting, for er der en person, der ofte er bud efter på Gisseløre, så er det havneudvalgsformanden, i daglig tale havnefogeden.
PRChristian 
 
 
 
 
 

Klik på annoncerne og støt vores sponsorer