Kapsejladskalender 2022 se
kapsejlads.nu

 

 

Vigtige datoer for årets kapsejladser i Kalundborg Sejlklub 2022

Vi starter den 27. april kl 18.30 med en trim sejlads

Præmiesejladser starter onsdag den 4. maj.  

1. båd starter kl. 18.30. Der sejles med omvendt respit.  

I september starter 1. båd kl. 18.00.

 

Der sejles hver onsdag i maj, juni, august og september

Hele juli måned er der sommerferie

Efterårs sejladser afholdes i september.  Nærmere om dette senere.

Vi vil undervejs informere deltagerne mere detaljeret via mail og via Facebook, og på kapsejlads.nu.  

På kapsejlads.nu er der sejladsbestemmelser og banekort  

Mvh. Kølbådsudvalget/  Mads Lundsgaard

Mobil 3075 3805

 

 

 

03.05.2020

Kapsejladsmærkerne er lagt ud
 
 
15.04.2020
 
Formand for kølbåds udvalget Mads Lundsgaard: 
"Vi aflyser sæsonens første sejladser og er klar til at forlænge aflysningen, hvis det fortsat anbefales fra myndighedernes side.  Ændringer og opdateringer bliver lagt på hjemmesiden. 
 
 
2020: 
Nyt fra Kølbådsudvalget
Vi vil i år arrangere kapsejladser hvor vi lige som i 2019 starter med respitten forud. Vi sejler igen i år om vandrepokalen Den Grimme Kop. En af de ting som vi vil gøre anderledes i år er at vi løbende igennem sejladserne vil gøre pointtavlen synlig på nettet, så de bliver muligt at følge med i alle de små kampe i det dysten om den Grimme Kop.
Det er ikke alle steder på den nuværende bane at der er dybt nok til at de store både kan sejle frit. Vi har derfor valgt at vi i år vil revidere banen. Ved den lejlighed vil vi udvide antallet af mærker med et enkelt ekstra mærke. Det gør vi for at have flere muligheder for at lave baner der er passende under alle forhold. Det er vores indtryk at hovedparten af de kapsejlende både kender banen så godt at bådene selv kan finde rundt på banen. For at sikre at også skipperne kan finde rundt på den nye bane starter vi årets sejladser med et skippermøde hvor vi gennemgår de nye banemuligheder.
Baner og de enkelte bådes respit vil som altid være slået op på opslagstavlen. Datoen for skippermødet er ikke fastsat men bliver annonceret på hjemmesiden.

Mads Lundsgaard
Formand for kølbådsudvalget
 
 
 
Kapsejladskalender 
Kapsejladskalender 2020 er på vej... 


Klik på annoncerne og støt vores sponsorer