21.07.2021 

ALARM!
Det er i den seneste tid flere gange sket, at alarmen i klubhuset er startet om morgenen. Derfor retningslinjerne præsiceres her:
I tidsrummet mellem kl. 20 - 08 er den nordlige yderdør og mellemdøren i gangen låst, og alarmen er aktiveret.
Derfor skal den sydlige dør benyttes, når man skal ind i klubhuset til baderum eller toilet.
Alt andet er aflåst og hvis I bruger jeres klubnøgle, vil alarmen gå i gang.
Klubhus Udvalget 

 

09.06.2021

Vild med Vand arrangementet, som senest blev afviklet i 2019, og som i år skulle have fundet sted den 12. juni, er blevet aflyst. Det var ikke muligt at gennemføre, når alle mulige og umulige corona regler skulle overholdes.

Men det lysner forude. Som det ser ud nu kan Samsø Nat og Dag gennemføres den 13. -15. august, og Torsdags Caféen kan genoplives den 30. september.

Derudover holdes der generalforsamling i Årby Fritidscenter den 17. juni.

 

04.05.2021

Vild med Vand på Gisseløre lørdag den 12. juni. Det ser ud til, at der bliver muligt at gennemføre arrangementet, eventuelt i en lidt ændret form grundet corona restriktioner. Så arbejdsgruppen bag søger lige nu frivillige, der vil give en hånd med på dagen. Du kan fortælle, hvad du gerne vil bidrage med ved at sende en mail eller ringe til Frank Hasselbalch. Klik på linket nedenfor:

Info om Vild med Vand 2021 

 

02.05.2021 

Grundet corona restriktioner var der heller ikke i år arrangeret standerhejsning for alle i KS. Lørdag den 1.5, hvor havneudvalgsmedlemmerne Jogvan Joensen og John Damgaard Christensen alligevel var på havnen for at tage i mod forsinkede bimålere, sørgede de også for, at standeren kom op. Klubformand Kurt Vehl tog billeder, og på bestyrelsens vegne ønsker han hermed alle medlemmer en god sejl sæson. 


 

21.04.2021

Der er kommet mere liv på havnen i takt med forårets komme. Der er travlhed på beddingen, hver dag kommer nye både i vandet, og pladserne fyldes op. Havneudvalget henstiller dog stadig, at bådejerne finder deres rette plads og husker at aflevere den lånte bimåler, hvis de har haft sådan en i vinter.

På Vestbroen er C-holdet i gang med at installere to nye strømstandere ved de nye pladser, der blevet etableret i sidste sæson. Klubjollen Zephyr er søsat og på plads. Corona restriktioner er lempet fra 21.04, så man nu kan mødes ti personer indendørs mod før fem. Tursejlernes ankerbøjer er lagt på plads i fjorden. Den 28. april begynder kapsejlads sæsonen.

 

07.04.2021 

Bestyrelsen har holdt møde vedrørende etablering af en træterrasse ud for ungdomsafdelingen

Se referat 

 

18.02.2021 

Kalundborg Sejlklubs årsregnskab 2020 er klar og kan ses her:   

 

10.02.2021 

Nyt fra Vesthavnen - plan for renovering 2021-22 

 

11.12.2020

Bestyrelsen har holdt møde tirsdag den 8. december og blandt andet besluttet, at næste års generalforsamling holdes den 25. februar dog med forbehold for Corona restriktioner.  Se referatet her 

 
 

30.11.2020

De næste 4-6 uger er mastekranen ude af drift. Den tid skal bruges til at gøre klar til flytning til det nye fundament og senere til selve flytte operationen, hvor klubben regner med at få assistance af et fartøj med udstyr til at klare opgaven. 

  

25.11.2020

Formand Kurt Vehl har talt med den fælles Corona-hotline vedr forsamlingsforbuddet på 10 personer.
Ved idræt kan man godt dele de fremmødte op i grupper på max 10 personer, hvis grupperne ikke overlapper / mødes.
C-holdets arbejde vil ikke blive betragtet som idræt af politiet, så de fremmødte vil blive betragtet som en samlet gruppe. 
Det vil sige, at C-holdet eller andre hold ikke må overstige 10 personer.
De nuværende retningslinjer gælder til 22. november og er den 20. november forlænget til og med den 13. december.

 

20.10.2020
Bestyrelsen har holdt møde tirsdag den 20. oktober.
Se referatet her
 
08.09.2020
Bestyrelsen har holdt sit månedlige møde tirsdag den 8. september. Se referat her
Klubhusudvalget har lagt en plan for 4. kvartal Læs mere 
 

28.08.2020
Vores kasserer, Poul Erik Hansen, har meddelt, at han stopper på posten senest med udgangen af 2020. Derfor efterspørger bestyrelsen nu et medlem, der kunne være interesseret i at overtage. Man kan kontakte formand Kurt Vehl på mobil 53713435.
Proceduren i forbindelse med skift på kassererposten i utide, er, at når/hvis der findes en egnet kandidat, skal der holdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedkommende formelt skal vælges. Her vil der også være mulighed for medlemmerne at foreslå andre kandidater.

Se alle nyheder 2020 i arkivet 

 

 

Klik på annoncerne og støt vores sponsorer