09.03.2022

Røsnæs får ordnet bunden
Klubbåden J/80 "Røsnæs" blev i starten af marts afleveret til TODO, hvor bunden de næste dage bliver sandblæst og får en ny bundmaling. Den nye bundmaling gør båden mere modstandsdygtig over for begroning, oplyser bådsmand Christian Kalisch.

Bedding lukket
Fredag den 11. marts vil beddingen være lukket, da alle wirer m.v. skal trækprøves. 

 

05.01.2022

Bådplads
Det er tid til at ansøge om bådplads, og det skal ske inden den 15. februar, hvor havneudvalget ser på de indkomne ansøgninger og fordeler de ledige pladser.

Internet
Fibia er på vej til klubhuset med fiberforbindelse, så vi fra foråret kan få bedre internet i klubhus og på havnen.

Strøm
Ombygning af strømstanderne på broerne går i gang i løbet af januar, så den nye betalingsløsning skulle være klar til den nye sæsons begyndelse.

Lys i bøjerne
Havneudvalget har indhentet tilbud på opsætning af bøjer med lys - røde og grønne - ved indsejlingen til havnen.

MarinaGuiden
Kalundborg Sejlklub er kommet med på MarinaGuiden, der markedsfører lystbådehavne i Danmark.

Sejleren

Januar udgaven af klubbladet Sejleren er udkommet. Godt 300 medlemmer har modtaget bladet i trykt format med posten. Andre har valgt at læse bladet via en PDF fil på hjemmesiden. Se Sejleren her

 

23.09.2021

Der åbnes for salget af billetter til afriggerfesten ved Torsdags caféen den 30 september.

 

06.09.2021

Strømforbrugets himmelflugt:

Nu skal der betales efter forbrug


Havneudvalget har foreslået en betalingsløsning på havnen, der nu er godkendt af bestyrelsen

Havneudvalget har med stigende bekymring fulgt udviklingen i strømforbruget på broerne. En støt stigning på omkring syv procent per år siden 2019 tegner en fremtid, hvor klubbens årlige udgift til strøm i de kommende år kommer til at ligge omkring 100.000 og opefter.
Disse kolde kendsgerninger har nu ført til, at havneudvalget har foreslået bestyrelsen, at vi indfører et system, hvor bådejerne fremover betaler for strømmen efter målt forbrug, og det har en enig bestyrelse nikket ja til.
Løsningen, der er valgt, og som vil blive etableret i løbet af dette efterår, er et betalingsmodul med kort, der indbygges i de eksisterende el-standere, hvis antal i øvrigt vil blive forøget med to. En automat til optankning af kort bliver placeret i klubhuset i forgangen ved siden af opslagstavlen
Leverandøren er firmaet BEAS Payment Solutions, der står for lignende anlæg i havne over hele landet.

Investering på 300.000
Dette tiltag vil betyde, at klubben skal investere knapt 300.000 kroner i det nye betalingsanlæg, og rationalet er, at man i afskrivningsperioden på f.eks 10 år samtidig sparer en million i betaling for strøm.
Der estimeres et faldende forbrug på omkring 40 procent.
Havneudvalget har derudover foreslået, at klubben, som modydelse for strøm betalingen, giver medlemmerne en garanti for, at bådpladslejen ikke vil stige i den kommende fem års periode, og dette har bestyrelsen også sagt ja til.
I den kommende tid vil der på hjemmesiden og Facebook løbende blive orienteret om implementeringen af projekt “Betal strøm efter forbrug”, der forventes klar til brug omkring den 1. december.

 

27.08.2021 

Alle lånebeviser er udtrukket. Sådan får du dine penge:
Alle lånebeviser, der blev udstedt i forbindelse med bygningen af klubhuset, er udtrukket. Hvert lånebevis er på 500 kroner, og de kan indløses i tiden frem til den 31.12.2022. Indehavere af lånebeviser kan indsende dem til kassereren eller aflevere dem i postkassen i klubhuset. Man anfører derudover på bagsiden sit navn og kontonummer, så kassereren kan overføre de 500 kroner per bevis.

 

04.08.2021
Sejleren. Der er medlemmer som desværre ikke har modtaget klubbladet Sejleren (juli) med posten. Mangler du et klubblad kan eksemplarer hentes i klubhuset. Vi er i gang med at undersøge, hvordan fejlen er opstået. 09.08.2021 NYT! Det viser sig, at alle, som i ALLE, eksemplarer er endt hos et af vore medlemmer med adresse i Polen. Vi forsøger at få PostNord i tale, så de kan få sendt bladene ud til de korrekte adresser snarest muligt.
Redaktionsudvalget 

 

21.07.2021 

ALARM!
Det er i den seneste tid flere gange sket, at alarmen i klubhuset er startet om morgenen. Derfor retningslinjerne præsiceres her:
I tidsrummet mellem kl. 20 - 08 er den nordlige yderdør og mellemdøren i gangen låst, og alarmen er aktiveret.
Derfor skal den sydlige dør benyttes, når man skal ind i klubhuset til baderum eller toilet.
Alt andet er aflåst og hvis I bruger jeres klubnøgle, vil alarmen gå i gang.
Klubhus Udvalget 

 

09.06.2021

Vild med Vand arrangementet, som senest blev afviklet i 2019, og som i år skulle have fundet sted den 12. juni, er blevet aflyst. Det var ikke muligt at gennemføre, når alle mulige og umulige corona regler skulle overholdes.

Men det lysner forude. Som det ser ud nu kan Samsø Nat og Dag gennemføres den 13. -15. august, og Torsdags Caféen kan genoplives den 30. september.

Derudover holdes der generalforsamling i Årby Fritidscenter den 17. juni.

 

04.05.2021

Vild med Vand på Gisseløre lørdag den 12. juni. Det ser ud til, at der bliver muligt at gennemføre arrangementet, eventuelt i en lidt ændret form grundet corona restriktioner. Så arbejdsgruppen bag søger lige nu frivillige, der vil give en hånd med på dagen. Du kan fortælle, hvad du gerne vil bidrage med ved at sende en mail eller ringe til Frank Hasselbalch. Klik på linket nedenfor:

Info om Vild med Vand 2021 

 

02.05.2021 

Grundet corona restriktioner var der heller ikke i år arrangeret standerhejsning for alle i KS. Lørdag den 1.5, hvor havneudvalgsmedlemmerne Jogvan Joensen og John Damgaard Christensen alligevel var på havnen for at tage i mod forsinkede bimålere, sørgede de også for, at standeren kom op. Klubformand Kurt Vehl tog billeder, og på bestyrelsens vegne ønsker han hermed alle medlemmer en god sejl sæson. 


 

21.04.2021

Der er kommet mere liv på havnen i takt med forårets komme. Der er travlhed på beddingen, hver dag kommer nye både i vandet, og pladserne fyldes op. Havneudvalget henstiller dog stadig, at bådejerne finder deres rette plads og husker at aflevere den lånte bimåler, hvis de har haft sådan en i vinter.

På Vestbroen er C-holdet i gang med at installere to nye strømstandere ved de nye pladser, der blevet etableret i sidste sæson. Klubjollen Zephyr er søsat og på plads. Corona restriktioner er lempet fra 21.04, så man nu kan mødes ti personer indendørs mod før fem. Tursejlernes ankerbøjer er lagt på plads i fjorden. Den 28. april begynder kapsejlads sæsonen.

 

07.04.2021 

Bestyrelsen har holdt møde vedrørende etablering af en træterrasse ud for ungdomsafdelingen

Se referat 

 

18.02.2021 

Kalundborg Sejlklubs årsregnskab 2020 er klar og kan ses her:   

 

10.02.2021 

Nyt fra Vesthavnen - plan for renovering 2021-22 

 

11.12.2020

Bestyrelsen har holdt møde tirsdag den 8. december og blandt andet besluttet, at næste års generalforsamling holdes den 25. februar dog med forbehold for Corona restriktioner.  Se referatet her 

 
 

30.11.2020

De næste 4-6 uger er mastekranen ude af drift. Den tid skal bruges til at gøre klar til flytning til det nye fundament og senere til selve flytte operationen, hvor klubben regner med at få assistance af et fartøj med udstyr til at klare opgaven. 

  

25.11.2020

Formand Kurt Vehl har talt med den fælles Corona-hotline vedr forsamlingsforbuddet på 10 personer.
Ved idræt kan man godt dele de fremmødte op i grupper på max 10 personer, hvis grupperne ikke overlapper / mødes.
C-holdets arbejde vil ikke blive betragtet som idræt af politiet, så de fremmødte vil blive betragtet som en samlet gruppe. 
Det vil sige, at C-holdet eller andre hold ikke må overstige 10 personer.
De nuværende retningslinjer gælder til 22. november og er den 20. november forlænget til og med den 13. december.

 

20.10.2020
Bestyrelsen har holdt møde tirsdag den 20. oktober.
Se referatet her
 
08.09.2020
Bestyrelsen har holdt sit månedlige møde tirsdag den 8. september. Se referat her
Klubhusudvalget har lagt en plan for 4. kvartal Læs mere 
 

28.08.2020
Vores kasserer, Poul Erik Hansen, har meddelt, at han stopper på posten senest med udgangen af 2020. Derfor efterspørger bestyrelsen nu et medlem, der kunne være interesseret i at overtage. Man kan kontakte formand Kurt Vehl på mobil 53713435.
Proceduren i forbindelse med skift på kassererposten i utide, er, at når/hvis der findes en egnet kandidat, skal der holdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedkommende formelt skal vælges. Her vil der også være mulighed for medlemmerne at foreslå andre kandidater.

Se alle nyheder 2020 i arkivet 

 

 

Klik på annoncerne og støt vores sponsorer