Nyt fra bestyrelsen2024


26.03.2024

Ekstraordinær generalforsamling 26. marts. Referat 


21.03.2024

Ekstraordinær generalforsamling den 26. marts  Dagorden202426.02.2024


Referat af generalforsamling 2024


Dagsorden Gen.fors. 29. februar 2024


KS - Regnskab 2023


Indkomne forslag til generalforsamlingen 29.02.2024 Kalundborg Sejlklub19.02.2024

En lille hilsen fra bestyrelsen


25.01.2024

Kalundborg Sejlklub har fået henvendelse fra Wayfarer og 505 Jolle klubberne vedr. afholdelse af DM i 2024. Inden der tages stilling til, om det er arrangementer, klubben vil binde an med, opfordrer bestyrelsen medlemmer, der kunne tænke sig at bruge tid og kræfter på noget sådant, om at henvende sig. Wayfarer DM skal afvikles 8.-9. september. 505 DM er endnu ikke fastlagt. Kontakt bestyrelsen her: bestyrelsen@kalundborg-sejlklub.dk eller kontakt formand Jesper Lauridsen: formand@kalundborg-sejlklub.dk


01.01.2024

Der har indsneget sig en fejl i den trykte januar udgave af Sejleren, hvor årets ordinære generalforsamling er annonceret til den 24. februar. Den korrekte dato er torsdag den 29. februar, som det også fremgår af PDF udgaven af Sejleren på hjemmesiden.

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 4. januar 2024. Havnens renovering.


2023

15.12.2023

Bestyrelsen besluttede på sit møde torsdag den 14.12 2023, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 4. januar 2024 i klubhuset klokken 19.00. Her vil havneudvalget fremlægge planerne for en renovering af havnen, der vil omfatte udskiftning af den nuværende forankring af broerne med kæder og ankre med pæle. Noget der også skal give bedre muligheder for oprensning og uddybning af havnen i 2024.


04.12.2023

Du kan læse referatet fra bestyrelsens møde i september, oktober og november her. En frisk trykt udgave af Sejleren er udkommet. Hvis du ikke modtager den med posten, kan du læse den som pdf. fil (eller downloade) her


28.04.2023

Kalundborg Sejlklub er i dagene 18. - 20. august vært for Dansk Finnjolleklubs Danmarksmesterskaber, hvor der ventes deltagere fra alverdens lande.

Finnjolle DM


25.03.2023

Seneste bestyrelses referater


24.02.2023

Ny formand i Kalundborg Sejlklub

Generalforsamling referat 2023

Billeder fra generalforsamlingen

Generalforsamling Referat KS 2023  (punkt referat)

KS Regnskab 2022


08.02.2023

Ordinær generalforsamling i Kalundborg Sejlklub den 23. februar klokken 19.30. Torsdagscafé med skipperlabskovs klokken 18.00.

Dagsorden

Indkomne forslag

Havnevedtægt


08.10.2022

Ekstraordinær generalforsamling i Kalundborg Sejlklub 

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 03.11. 2022 klokken 19.00 i klubhuset på Gisseløre.


Dagsorden 

1. Valg af dirigent

2. Generalforsamlingens gyldighed

3. Valg af ungdomsformand                               

4. Forslag til ændringer af havne vedtægter

 


  

15.04.2022

Se referater fra bestyrelsens møder i 2022:  Læs referater her 

 

22.02.2022 

Bestyrelsen har holdet møde den 15. februar og blandt diskuteret tilrettelæggelsen af den kommende generalforsamling, nye initiativer fra windsurf afdelingen m.m. Se referat 

 

27.01.2022
Kalundborg Sejlklub holder den årlige generalforsamling i klubhuset torsdag den 24. februar klokken 19.30. Der er spisning - gule ærter - fra klokken 18.00

Se dagsorden  

Regnskab for Kalundborg Sejlklub 2021 

10.10.2022
Bestyrelsen har holdt møde den torsdag den 6. januar og blandt andet diskuteret fremtidsplaner, forberedelser til årets generalforsamling, anskaffelse af ny zoom jolle til ungdom m.m. Se referat 

 

08.09.2021

Bestyrelsen har holdt møde den 2. september 2021 med en lang række vigtige sager på dagsordenen, herunder betaling for strøm på broerne, nyt nøglesystem i klubben, sikkerhed på broerne, langtidsparkering m.m. Se referat 

 

18.06.2021 

Generalforsamling i KS 2021:

Spørgsmål til overskud og formue
Hvad sparer vi sammen til?


Coronapræget generalforsamling i en sportshal med debat om fremtid, strømforbrug og affaldssortering, og så fik klubben ny kasserer.

I en sportshal, hvor der kunne have været flere hundrede deltagere, mødtes omkring 50 medlemmer til generalforsamling i Kalundborg Sejlklub den 17. juni 2021. Årby Fritidscenter var valgt på grund af de gældende Corona restriktioner.

Martin Dyxenburg valgtes til dirigent og med sine indledende bemærkninger slog han fast, at generalforsamlingen jo er klubbens højeste myndighed og dermed et vigtigt element i den demokratiske proces. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet til formand Kurt Vehl, der forelagde bestyrelsens beretning for året, der gik. (Se beretningen her)

Efterfølgende afgav havneformand Jogvan Joensen havnens beretning. Han takkede sin forgænger Hans Ole Rathje for et smukt stykke arbejde som havde betydet, at det havde været nemt at tage over. Det største projekt i 2020 havde været flytningen af mastekranen, et projekt der udløste stor tak til C-holdet. Nu stilles der store forventninger til en længe ventet oprensning af havnen i 2021, der blev stillet i udsigt af kommunen i 2015.


Farvel til kasserer Poul Erik Hansen

Poul Erik Hansen aflagde sit sidste regnskab som kasserer. (Se regnskabet her) Igen et regnskab med overskud og et budget der stort set ligner det foregående års. Han afløses af Mia Trosbjerg, der blev valgt for et år. Poul Erik sagde, at det havde været svært at sige farvel efter 33 års medlemsskab og 12 år i bestyrelsen, men båden var solgt og en autocamper købt. Fra flere af de tilstedeværende lød der stort tak for indsatsen, ikke mindst fordi Poul Erik i en vanskelig situation for klubben havde påtaget sig den ikke ukomplicerede kassererpost. Også formand Kurt Vehl takkede og overrakte tre gode flasker rødvin til den afgående kasserer.Hvad sparer vi sammen til?

I en kommentar til regnskabet og det store overskud og klubbens formue stillede Anders Thor Larsen spørgmålet: Hvad sparer klubben sammen til?

Han mente, at klubben mangler tilbud til de unge, når de fylder 18 år og nævnte til inspiration Århus Sejlklub, hvor man har indkøbt et antal klubbåde og fået succes med at tiltrække mange unge nye brugere og medlemmer. Han nævnte, at med de nye uddannelser der allerede er kommet og vil komme til Kalundborg samt de mange lærlinge i virksomhederne er der et stort potentiale for sejlklubben i at tiltrække ungdom til sejlsporten. Forudsætningen for at lykkes med noget lignende som i Århus er et godt godt set-up og markedsføring, sagde Anders Thor Larsen.

Formand Kurt Vehl nævnte at dette års projekt hvor vi samarbejder med Ungdomsskolen faktisk koster en del penge, og bestyrelsen vil meget gerne udfordres med gode ideer til udvikling af sejlklubben. I år var det unge 13-18 år, der blev satset på. Men klart, at klubben skal investere i udstyr.

Hans Ole Rathje nævnte, at en forventet stor udgift til udskiftning af pæle og pontoner ikke er afholdt. Materiellet holder bedre end forventet, så her er der penge der kan overføres til andre formål.

Debatten mundede ud i en opfordring til alle klubmedlemmer om at tænke over, hvordan vi skal udvikle vores klub.Varmt vand og kolde bajere

I forlængelse af den seneste tids debat om “strømforholdene” på havnens broer foreslog Hans Ole Rathje, at man måske skulle overveje, at der afregnes for strøm via bimåler hele året. Strømforbruget fordobledes 2019-2020, og vi er godt på vej til endnu en fordobling. Kravene til at der altid skal være varmt vand og kolde bajere stiger, der kommer flere og flere strømforbrugende maskiner i bådene.

Jogvan Joensen mindede om, at i havnereglementet står der, at strøm er til at oplade batterierne og drive en lænsepumpe med. Ikke andet. Havneudvalget har undersøgt, om der kan tilføres mere strøm til broerne udover de 50 ampere, vi har. Det er ikke så ligetil, og i givet fald vil det være meget bekosteligt. Indtil videre vil man holde øje med forbruget per bro. Østbroen markerer sig klart som den største forbruger, sagde havneformanden.


Ingen affaldsortering

På vegne af Q-holdet efterspurgte Ingrid Jørgensen affaldssortering på havnen. Vi har ingen, svarede havneudvalgsformand Jogvan Joensen. Klubben har en aftale med firmaet H.C. Svendsen, der opstiller og tømmer diverse affaldspande og containere. Ole Bøttger supplerede med, at C-holdet løbende sørger for at fjerne en del affald, der henstilles, så der er ryddeligt på pladsen.

Også årets sejlerskole fik rosende ord med på vejen. En elev, Lene Rosenkjær, havde medbragt flasker med mjød af egen produktion, der blev overrakt som gaver til instruktørerne. cw


Udtrukne lånebeviser

Se det officielle referat af generalforsamlingen her 

 

 

 

22.05.2021

Bestyrelsen har fundet et lokale, hvor vi kan holde vores generalforsamling 2021. Det bliver torsdag den 17. juni klokken 19.00 i Årby Fritidscenter,  Melbyvej 2C, 4400 Kalundborg. Her er der plads, så generalforsamlingen kan holdes med behørig afstand mellem de fremmødte. Dagsorden vil blive annonceret i Kalundborg Nyt og her på hjemmesiden. Husk der skal vises coronapas.

Generalforsamling 2021

Regnskab 2020 

 

06.05.2021 

Gamle nøgler
Et tilbagevendende emne på bestyrelsesmøderne er de (måske) mange af KS' A-og B-nøgler, der findes derude, og som det ville være en fordel blev leveret tilbage til klubben. På vegne af bestyrelsen hermed en opfordring til alle, tidligere bestyrelsesmedlemmer og andre, der måtte have glemt at aflevere en nøgle eller to, at de får det gjort. Det kunne for eksempel ske en tirsdag formiddag, hvor bestyrelsesmedlem John Damgaard Christensen ofte vil være til stede på havnen eller i klubhuset -  eller efter aftale med en repræsentant for bestyrelsen.

 

06.03.2021

Så fik vi en opdatering vedrørende, hvad der forstås ved idrætsaktiviteter: 

Begrebet "idrætsaktiviteter" skal tages ret kategorisk som alle direkte aktiviteter indenfor idræt.
For en sejlklub som vores drejer det sig om Surf, SUP og joller samt også for kapsejlads og sejlerskole, når det bliver aktuelt. Her er forsamlingsforbuddet på 25 personer. Indendørs idrætsaktiviteter er ikke tilladt.
Ved alle andre aktiviteter er forsamlingsforbuddet på 5 personer.
 

27.02.2021

Hej alle
Ifølge den seneste udmelding fra regeringen er restriktionerne følgende:

I vores del af landet er opholdsforbuddet på 5 personer stadig i kraft.
Der åbnes for flere samlede til udendørs idræt, men ikke andre aktiviteter. Loftet er fra 1/3 på 25 personer. Det er godt nyt for Surf, SUP og joller samt også for kapsejlads, når det bliver aktuelt.
Der åbnes ikke op for indendørs idræt.
Klubhuset er stadig aflåst.

Da der imidlertid er nogen usikkerhed om, hvad begrebet "idræt" helt præcist dækker, forventer vi, at der kommer en opdatering på mandag.

Kurt Vehl

 

28.01.2021

Bestyrelsen har desværre set sig tvunget til at udsætte generalforsamlingen til senere grundet pandemien, fortæller formand Kurt Vehl. Der bliver meldt en ny dato ud, når det er sikkert for alle at deltage, og pandemien er ovre. 

 

06.01.2020

Klubhuset er stadig lukket for alle aktiviteter, dog undtaget bad og toiletter. Fra 6. januar er nye restriktioner kommet til. Nu må højst fem personer samles, og der skal holdes afstand på to meter. Gælder til 17. januar. Forlængelse forventes.

 

Dagsorden til generalforsamling 2021 

 

 

Formandens nytårshilsen 2021 

 

20.12.2020


Bestyrelsen har i medfør af §15 sidst linje i vedtægterne besluttet at udpege Mia Trosbjerg til at varetage den daglige drift i foreningen fra 1/1 – 2021. Bestyrelsen vil foreslå Mia Trosbjerg som ny kasserer ved førstkommende generalforsamling.
Se bestyrelsesreferater her

11.12.2020

Så lukkes der igen. Fra i dag er vores klubhus igen lukket, dog undtaget bad og toiletter. Det skyldes en ny omgang nedlukning beordret af regeringen med det formål at bekæmpe smittespredning af Covid 19 virus. Lukningen gælder til den 3. januar 2021. Tidligere Corona nyheder her.


 

 


18.11.2020

Email sendt ud til alle medlemmer den 18. november 2020:

Til alle medlemmer i Kalundborg Sejlklub.
Som tidligere meddelt forlader vores kasserer sit hverv hos KS ved udgangen af året, og vi har siden forsøgt at finde en kandidat som kasserer og medlem af bestyrelsen. Det er imidlertid ikke lykkedes endnu.
Derfor sender vi dette brev til alle medlemmer.
Hvervet som kasserer er ikke helt lille, må vi erkende. Det er til gengæld betydningsfuldt. Det er med til at sikre, at vi altid har styr på økonomien, og at vi kan dokumentere det. I den sidste ende drejer sig om at bevare vores frihed og eksistens som forening: at vi selv kan bestemme. Der er styr på økonomien i foreningen, og det skal fortsætte. Derfor er det særdeles vigtigt, at vi hurtigst muligt finder en ny kandidat.
Vi har i bestyrelsen set på forskellige muligheder for at lette arbejdet for kassereren. Vi mener, det er muligt at dele arbejdet ud på flere personer, så det ikke er alt for belastende for en person. Ansvaret for regnskabet og sammenhængen i konteringen er naturligvis kassererens. Vi mener også, det er muligt at effektivisere arbejdet på sigt med de rette hjælpemidler herunder øget brug af IT - apps.
Vi har endvidere set på muligheden af at hente (købe) hjælp fra professionelle, og det er vi i bestyrelsen positive for.
Derfor har vi pr 17/11 – 2020 besluttet at oprette et kassererudvalg bestående af kassereren samt tre medlemmer. Opgaven for udvalget er at støtte kassereren med at gennemføre de nødvendige tiltag til effektivisering af arbejdet med kontering og regnskab. De tre nye medlemmer af udvalget er: Jesper Lauridsen, Ib Kristiansen og Kurt Vehl.
Så alt i alt er der hjælp at hente for en kommende kandidat.
Den ideelle kandidat er en person, der har erfaring med regnskaber. Men mindre kan også gøre det. Det vigtigste er viljen til at udføre et særdeles vigtigt arbejde for foreningen.
Hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med hvervet, må du gerne snarest kontakte undertegnede.
På bestyrelsens vegne.
Kurt Vehl
53713435 Formand@kalundborg-sejlklub.dk

20.10.20

Bestyrelsen har holdt sit månedlige møde tirsdag den 20. oktober, hvor formand Kurt Vehl blandt andet orienterede om et fælles møde for alle klubberne på Gisseløre, hvor parkeringsforholdene blev drøftet.
Mulighederne for et "legeskib" på havnen bliver undersøgt, og der bestilles nye mærker til frihavnsordningen 2021.
Indendørs arrangementer er aflyst resten af året. Standernedhaling den 7. november gennemføres udendørs. Al udlejning af klubhuset resten af året er ligeledes suspenderet. Der søges stadig med lys og lygte efter en, der vil overtage kasserer posten og mulighederne for ekstern assistance undersøges.


 

08.09.2020
Bestyrelsen var samlet til møde i klubhuset tirsdag den 8. september, hvor et af hovedpunkterne var, hvad der skal være af arrangementer i efteråret. Konklusion: Alle arrangementer er aflyst ind til videre. Det gælder C-holds frokost, Torsdagscafé og andre større arrangementer som afriggerfest, banko og juleafslutning. Der vil sandsynligvis blive holdt standernedtagning som et rent udendørs arrangement. Mere herom senere.
Der er lavet aftale med Brand og Redning i Kalundborg om, at hvis de skal bruge slæbestedet i en nødsituation, kan de klippe kæden.
Mastekranen planlægges flyttet til sit nye fundament i løbet af vinteren.
Telefontid til havnevagten er mellem 18-20. Uopsættelige henvendelser kan ske til havneudvalgsformand Joqvan Joensen.
Klubhuset er blevet hoved rengjort i sommer, og klubhusudvalget har ansat Kirsten som ny rengøringshjælp seks timer om ugen.
Ungdomsudvalget udskyder hvervekampagne til foråret. Motorbådsudvalget har været sparsommelige og har ikke brugt nogen penge i år, men de har heller ikke haft nogen arrangementer.
Kølbådene afslutter pointsejladserne i slutningen af september. De har haft succes med, at deltagerne anvender sitet Kapsejlads.nu og vil senere dette efterår arrangere præmieoverrækkelse i klubhuset.
Der er beretninger om farlige jordfaldshuller på Kalundborg Havns vinterplads, som mange medlemmer benytter. Jogvan Joensen tager kontakt til havnen vedrørende dette.
Der bliver nu sat en intensiv eftersøgning i gang efter en ny kasserer, og muligheden for professionel hjælp til den nye kasserer vil blive undersøgt.
Et revideret klubhusreglement er udarbejdet og lagt på hjemmesiden.
Bestyrelsen holder sit næste møde 3. tirsdag i oktober.

Referat 08.09.2020


26.08.2020
Bestyrelsen har holdt møde den 18. august
Referat af bestyrelsesmøde

Vores kasserer, Poul Erik Hansen, har meddelt, at han stopper på posten senest med udgangen af 2020. Derfor efterspørger bestyrelsen nu et medlem, der kunne være interesseret i at overtage. Man kan kontakte formand Kurt Vehl på mobil 53713435.
Proceduren i forbindelse med skift på kassererposten i utide, er, at når/hvis der findes en egnet kandidat, skal der holdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedkommende formelt skal vælges. Her vil der også være mulighed for medlemmerne at foreslå andre kandidater.
 
11.06.2020
Bestyrelsen har holdt sit månedlige møde tirsdag den 9. juni. Se referatet her.
Næste møde bliver den 11. august.
 
09.06.2020 
 
Klubhuset genåbner
 
Så oprandt endelig den dag, hvor vi igen kunne åbne for klubhuset. Det har vi ventet længe på, og det blev altså i dag. Klubhuset kan nu bruges til alle formål, når blot vi holder os til de gældende regler med max 50 mennesker, hygiejne og et godt helbred.

Vi har alle holdt ud længe, men nu bliver det lysere. Herfra skal lyde en stor tak til alle for at overholde reglerne, så vi er kommet helskindet igennem den lange triste tid.

Fra nu af starter Q-holdet om mandagen, C-holdet om tirsdagen og Joller og Ungdoms benyttelse af ungdomslokalerne. Alle klubudvalg kan nu benytte klubhuset.

Torsdagscafeer og C-holds frokoster er aflyst til og med 31/7 - 2020, og endelig er Sankt Hans aften aflyst.

Efter sommerferien kommer en ny udmelding.

På bestyrelsens vegne

Kurt Vehl 
 
 
 
 
 

 

 
Vi holdt generalforsamling den 27. februar 2020. Referat her 
 
 
 
2019  
 

 

I 2019 skete der stor udskiftning i sejlklubbens bestyrelse. Vi var mange nye, der blev valgt på årets generalforsamling.  Læs referater af bestyrelsesmøder her (PDF)
 

Ny formand

 
 
25. 02. 2019 blev Kurt Vehl valgt til ny formand for Kalundborg Sejlklub. Det skete på en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 25. februar 2019. Klubben havde gennem længere tid eftersøgt en kandidat til posten, blandt andet blev der sendt mail ud til samtlige 600 medlemmer, og den opfordring reagerede Kurt på. Formandsvalget var eneste punkt på dagsordenen. Efter en kort præsentation af formandskandidaten blev der stemt ved håndsoprækning. Der var i øvrigt ikke opstillet andre kandidater. 76 stemmeberettigede var mødt op, og samtlige stemmer gik til Kurt Vehl, der afløste Michael Eliasen som formand for Kalundborg Sejlklub.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Klik på annoncerne og støt vores sponsorer