PR FOR SEJLKLUBBEN

 

Christian Winnem. Medlem af bestyrelsen med særligt ansvar for PR, hjemmeside og klubbladet Sejleren 

 

PR for sejlklubben betyder, at jeg sender tekst og billeder til de lokale medier, når vi har arrangementer af bredere interesse som f.eks. Vild med Vand, standerhejsning, generalforsamling m.m.  

 
27.02.2020 
 
Havnen i Gisseløre er fyldt til sidste plads

80 til generalforsamling i Kalundborg Sejlklub


Kalundborg Sejlklub har holdt generalforsamling i klubhuset på Gisseløre med mere end 80 deltagere, der mødte op til indledende torsdagscafé, hvor man fik serveret gule ærter.
Formanden, Kurt Vehl, kunne konstatere, at medlemstallet ligger på den gode side af 600. Alle bådpladser er besat til den kommende sæson, og der er en mindre venteliste. I 2019 sæsonen fik Gisseløre besøg af 217 gæstebåde.
Året har været præget af mange forskellige aktiviteter i sejlerskolen, junior afdelingen, motorbådene, kølbådene, C-hold og Q-hold. Mere end 100 frivillige medlemmer var med til at gøre sidste sommers Vild med Vand arrangement til en stor succes. I efteråret og vinteren har der været tid til at foretage reparationsarbejder på riggerbroen og udskiftning af de bærende pæle.
Medlemmerne har året igennem kunnet spise sammen ved den månedlige torsdagscafé, der også har budt på forskellige foredrag, blandt andet om langturssejlads og om, hvordan den professionelle skibsfart og fritidssejlerne kommer ud af det med hinanden.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Mads Lundsgård og som ny formand for havneudvalget valgte generalforsamlingen Jogvan Joensen. Et stort flertal på generalforsamlingen besluttede også, at for fremtiden skal standerhejsningen holdes den første lørdag i maj, gældende fra 2021. Datoen for det store åbent hus arrangement Vild med Vand er i år blev fastsat til den 13. juni.
 

 

6. december 2019
Fuldt hus til årets bankospil 

Bankospillet 6. december trak fuldt hus i sejlklubben. Alle aldersgrupper var repræsenteret. De unge have sørget for julepynt og dekorationer. De ældre og erfarne stod for afviklingen af selve spillet.

Forinden havde klubhus udvalget sørget for serveringen af aftenens menu, flæskesteg med det hele, leveret af Kvickly. Ikke alle er lige rutinerede, når det gælder at holde styr på en, to, tre eller flere spilleplader, men efter lidt begyndervanskeligheder kom alle med, og spændingen steg, hver gang man nærmede sig de store præmier, som blandt andet var gavekort til Meny, kurve fra Kvickly, gavekort til Slagter Jacob og meget mere. 
Som det forlød, har der været et ganske særligt held ved bordet, hvor de unge sidder.
Og det var da også tilfældet denne gang til stor applaus fra forsamlingen. 
Bankospil er en aktivitet, der formår at trække medlemmerne af huse, så det er næppe sidste gang, at der skal råbes numre op og lægges brikker i sejlklubbens lokaler. 
 
 
Standerhejsning 14. april 2019
Mange medlemmer trodsede den kølige nordøstenvind og mødte op til den traditionelle standerhejsning søndag den 14. april.
Næstformand Jesper Lauridsen bød alle "saltvandstosserne" velkommen og glædede sig over, at vi nu kan tage hul på en ny sæson i smukke og renoverede omgivelser. Der er mange nye i bestyrelsen, så det er ikke
sikkert, at alting bliver "business as usual", tilføjede han. Og han oplyste, at den 25. april skal vi til ekstraordinær generalforsamling
og vælge klubbens nye formand.
Efter standerhejsningen var klubhusudvalget vært ved et overdådigt morgenbord med kaffe, the og avec

 -Jeg håber, at vi får endnu en fantastisk sommer med pragtfulde solopgange og ditto -nedgange,

og lige tilpas med vind, så det ikke er for meget for de af os med motor, og ikke for lidt til de af os, der kommer frem ved kludenes hjælp.

Og uanset drivkraft så er medlemmerne i klubben jo fælles om én ting: glæden ved sejlerlivet og den blå  farve, som vand og himmel kapsler os ind i i de lange sommerdage, og som hjælper roen i sindet på vej, så ferien faktisk føles som ferie.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
VILD med VAND 25.maj 2019
Den 25. maj 2019 arrangerede vi Vild med Vand på Gisseløre
i samarbejde med roklubben, Vesthavnens Bådelaug, Dykkerklubben og Havfiskerne.
900 gæster kiggede forbi. Vi fik god dækning af Nordvestnyt, TV-Kalundborg og Kalundborg Nyt.
 

I foråret 2019 afsluttedes renoveringen af Dæmningen, en vigtig del af havneanlægget på Gisseløre.
 
Standernedhaling 2. november 2019
I silende regn på en grå og tåget novemberdag blev det tid til at afslutte sæsonen 2019 med nedtagning af en forblæst klubstander. På grund af vejrliget holdt formand Kurt Vehl sin tale inden døre, hvorefter de halvt hundrede fremmødte medlemmer begav sig ud i regnen til flagmasten. Yngste og ældste tilstedeværende medlem tog sig af det praktiske, og derefter rundede man af, traditionen tro, med et trefoldigt hurra for Kalundborg Sejlklub.
Derefter krøb man i ly i klubhuset igen, hvor klubhusudvalget havde sørget for lune æbleskiver, gløgg og varm kakao. Læs formandens tale her Se billedgalleri
 
Eksempel på PR for sejlklubben: 
Jeg sender stof, der er skåret til, så Kalundborg Nyt, TV-Kalundborg, SN.dk, Nordvestnyt og TVØst synes det er interessant at bringe.
I april 2019 havde vi standerhejsning, og der fik vi bred dækning:

Klik på annoncerne og støt vores sponsorer