21.05.2023

Stor interesse for 

speedbådskørekort


Tommy Jensen, medlem af motorbåds udvalget i Kalundborg Sejlklub, tog i foråret initiativ til et speedbådskørekort kursus, som blev annonceret på Facebook. Det blev gennemført i to etaper med omkring 10-12 deltagere på hvert hold den 7.og den 21. maj.

Kursisterne samledes  i ungdomslokalet, hvor den indledende teori blev gennemgået, og undervejs i undervisningen var der praktisk sejlads i små hold. Midt på eftermiddagen ankom censor og selve prøven blev aflagt, en prøve hvis indhold er fastlagt af Søfartsstyrelsen.

Forinden havde kursisterne haft mulighed for at forberede sig online i disciplinen at færdes til søs, hvor man skal kende søvejsreglerne, afmærkninger, vigeregler og have kendskab til sikkerhed til søs, mand over bord manøvrer m.m.

I den praktiske del undervises man i styring efter kompas, manøvrering på åbent hav samt 

havnemanøvrer. Speedbådskørekortet giver ret til at føre fartøjer op til 15 meters længde.


 
 
 

Klik på annoncerne og støt vores sponsorer