Brug af Kalundborg Sejlklubs J/80 sejlbåd ”Røsnæs”


Hvad skal du gøre for at låne J80?

         1) Du skal være godkendt som skipper. Kontakt en af bådsmændene (se nederst). Det vil typisk kræve en prøve-sejlads.

         2) Inden hver sejlads skal du booke båden via bookingkalenderen : Booking kalender for Røsnæs 

Hvad koster det at låne Røsnæs?

   Brug af Røsnæs betales via dit medlemskab af Kalundborg Sejlklub.

   Dvs. du skal ikke betale ekstra for at bruge Røsnæs.

Hvornår kan du bruge Røsnæs ?

     o mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag i tidsrummet kl 06.00-23.00,

     o Fredag i tidsrummet 06.00-15.00,

     o en hel weekend fra fredag kl.15:00 til søndag kl.23.45

     o i juli måned : en hel uge fra lørdag kl.10.00 til lørdagen efter kl.09.00

 

Du må kun have 1 booking i kalenderen ad gangen og du skal altid lægge en booking i kalenderen hvis du tager båden, så man kan se hvem som har brugt båden.

Du må ikke lave flere fremtidige reservationer, kun én reservation ad gangen.

Regler for brug af Røsnæs

Du må ikke sejle singlehand, og båden må ikke benyttes i vind over 12 m/s.

Du må gerne have gaster med, som ikke er medlem af Kalundborg Sejlklub.

Benzin fyldes på af bådsmænd. Ved behov for efterfyldning af reservedunk i forbindelse med længere sejltid for motor, er dette på egen regning.

Hvad hvis du laver en skade på båden?

Du forventes at udbedre evt. skader som du har forårsaget, med hjælp fra bådsmanden. Sejlklubben dækker den del af beløbet som overstiger 5.000,- , resten dækker man selv.

Bådsmænd

Bådsmændene har ansvar for

      - at båden er vedligeholdt og altid i sejlklar stand. Herunder at tage mast af/på og søsætning/optagning om vinteren.

      - Godkendelse af skippere

Bådsmænd og ungdoms-instruktører må lave 2 samtidige bookinger, samt op til 3 ugers booking i juli måned.

Ved defekter er det dit –skippers- ansvar at kontakte en af bådsmændene pr. telefon og informere herom.

Bådsmænd i 2021:

Kristian Kalisch +45 28 99 44 43

Mads Lundsgaard 30753805

Eller send mail til klubbaad@kalundborg-sejlklub.dk 

Som skipper skal du også vide:

      - Hård eller uansvarlig brug af J80 incl. udstyret medfører inddragelse af tilladelse til at benytte J80 fremover.

      - Alle sejler på eget ansvar. Klubben fraskriver sig fuldt og helt ansvaret for besætningens/brugernes tilskadekomst ved benyttelse af klubbens J80.   Check at I har en forsikring.

      - Skippers ansvar gælder for båden, dens udstyr og besætning, herunder at samtlige om bord bærer redningsvest.

Transport på bådtrailer

Bilen, som benyttes til at trække trailer, skal være godkendt til formålet (træk af 1800+ kg). Føreren skal være i besiddelse af BE-kørekort (trailerkørekort).

Ved transport af J80 skal instruktionen om fastgørelse af båden og masten nøje følges.

Det medfølgende trailerudstyr skal afleveres rent og uden skader og defekter.

Båden lånes med 1 fok, 1 storsejl og 1 genakker.

Kapsejlads

Bådenes kapsejladssejl må kun benyttes efter aftale med bådsmændene.

Når du returnerer båden, skal du have monteret øvelsessejlene på båden igen.

En skade opstået under kapsejlads meldes til bådsmændene sammen med protest-afgørelsen. Skadeanmeldelse til forsikringen skal udfyldes af den ansvarlige skipper.

Ved spørgsmål om brug eller fortolkning af reglerne, er det Ungdomsudvalgets formand, der har den endelige afgørelse.

Rigtig god fornøjelse!

Klik på annoncerne og støt vores sponsorer