Skip Navigation Links

Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende
og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejlermiljø.

 
 
 Kenneth Juul Nielsen
  
 Ole Jensen
  
 Hans Rasmussen
  
 Jan Kristensen
  
 Kristen Rasmussen
  
 John Christensen
  
 Thomas Skovgård
  
 Jørgen Labuz
  
 Gregers Nielsen