Ungdomsafdeling har fået en J80 sejlbåd

Vi har fået en fantastisk gave af AP Møller Fonden og har derfor nu mulighed for at benytte denne til ungdomssejlads og til sejlerskolen.

Udenfor træningen man-/torsdage og udenfor sejlerskolen på tirsdage, er det muligt for dig at låne J80’eren. Dette mod et mindre beløb til vedligehold af båden, hvis du følger nedenstående:

Det skal være sjovt at være ung på vandet og derfor er det vigtigt, at du hjælper andre unge med om bord.

Som udgangspunkt forventes det, at J80’eren incl. udstyr bliver behandlet ansvarligt, som var det dit eget. Så er vi sikre på, at den holder i mange år.

Der skal være en skipper om bord, som er godkendt af bådsmændene. Denne skipper har ansvaret for sejladsen. Godkendelse som skipper aftales nærmere med ba°dsmændene.

Du er velkommen til at tage gæster med en enkelt gang, som ikke er medlemmer endnu til en prøvesejlads.

Bådsmænd: Søren Gaarde, Leif Jensen, Michael Eliasen

Hvad skal jeg gøre for at låne J80:

 • Inden sejlads skal du booke båden via hjemmesiden. Der koster 300 kr. for sejlads på hverdage og 500 kr. for en lør- eller søndag

 • Betaling via mobile pay til sejlklubben. Du kan kun booke 1 sejlads ad gangen. Har I lyst til at sejle på weekendtur, så slår I jer sammen

 • Godkendte ungdomsskippere kan booke hele weekends og ferieuge.

Hvordan ved jeg hvordan:

 • Der ligger en check in liste i J80’eren i mappe ombord. Den udfyldes, inden du tager af sted. Lægges i postkassen på broen inden afgang

 • Har du set fejl eller mangler, skriver du det i checklisten

 • Efter brug afleveres ba°den forsvarligt fortøjet, afrigget og klargjort i henhold til check listen, check ud liste afleveres i postkassen

 • Vi beder dig om, at udbedre mindre fejl/mangler eller skader selv. Bådsmændene er frivillige og har arbejde ved siden af, som de også skal passe

 • Fortæl bådsmændene om store skader eller om skader, du er i tvivl om, hvordan skal de skal laves

 • Vi anbefaler, at sejlerskolen og klubbens nyere elever ikke sejler i vind over 10 m/s, da J80 kan være svær at styre i stæk vind

 • Mere øvede sejlere bør ikke benytte ba°den i mere vind end 12 m/s

 • Som hovedregel benyttes øvelsessejl til daglig og almindelig sejlads

 • Ved skift af sejl, er det den ansvarlige skipper, der har ansvaret for at sejlene er tørre og lagt i deres poser før, at de lægges pa° plads

 • J80 er udstyret med benzinmotor. Benzin fyldes af bådsmænd, husk derfor at skrive benzin beholdning i check listen

Som skipper skal du også vide:

 • Ha°rd eller uansvarlig brug af J80 incl. udstyret medfører inddragelse af tilladelse til at benytte J80 fremover. I grove tilfælde vil brugeren kunne drages til ansvar for betaling af selvrisikoen for forsikringen og reparation

 • Alle sejler på eget ansvar. Klubben fraskriver sig fuldt og helt ansvaret for besætningens/brugernes tilskadekomst ved benyttelse af klubbens J80. Check at I har en forsikring

 • Skipper/instruktørens ansvar gælder for ba°den, dens udstyr og at ba°den bliver benyttet korrekt og forsvarligt, herunder at samtlige om bord bærer vest, som svarer til personens størrelse og vægt

 • Eventuelle mindre skader som rifter i genakker, fok eller storsejl skal udbedres med sejl-tape (udstyret findes i ba°dens "værktøjskasse" om bord)

På tur skal du som ansvarlig for transporten vide:

 • Bilen, som benyttes til at trække trailer, skal være godkendt til forma°let (1800 kg)

 • Føreren skal være i besiddelse af BE-kørekort (trailerkørekort)

 • Ved transport af J80 skal instruktionen om fastgørelse af ba°den og masten nøje følges

 • Det medfølgende trailerudstyr skal afleveres rent og uden skader og defekter

 • Ba°den lånes med 1 fok, 1 storsejl og 1 genakker

Ved brug af J80 til kapsejlads skal du vide:

 • Ba°denes kapsejladssejl benyttes kun efter nærmere aftale med ba°dsmændene

 • Når du returnerer, lægges øvelsessejlene i J80 igen

 • Skade opsta°et under kapsejlads meldes til ba°dsmændene sammen med protest-afgørelsen. Skadeanmeldelse til forsikringen skal udfyldes af den ansvarlige skipper

 • Ved spørgsma°l om brug eller fortolkning af reglerne, er det sejlklubbens formand, der har den endelige afgørelse.

Rigtig god fornøjelse