22.05.2021

Afblæsning af Vild-m-Vand Gisseløre 2021..
Ohøj alle !
Som det er de fleste bekendt, så har vi puslet i kulissen med forskellige scenarier om afholdelse af VmV her i 2021…
Det så rigtig lovende ud indtil i torsdags, men med den nye genåbningsplan fra i fredags, så må vi desværre afblæse de tanker vi gjort os i 2021, altså både plan A, B og C.
Stor tak til alle jer, som “igen igen” har meldt sig som frivillig, selv med meget korte frist…
God pinse til alle
Frank Hasselbalch 

 

03.05.2021

Vild med Vand 2021 - Plan A.

P.t. ser det ud som om arrangementet kan gennemføres lørdag den 12. juni, måske i en lidt ændret form. Det, der er vigtigt lige nu, er at klubmedlemmer, der vil hjælpe på dagen, melder sig. Som tidligere bliver der "rorsmænd" på de forskellige aktiviteter. Nogle er allerede fundet, men flere skal findes mellem dem, der endnu ikke har meldt sig. Du kan give dit tilsagn om at give en hånd med den 12. juni mellem 10-16  til Frank Hasselbalch, der også tidligere år har været den, der samlede trådene.

Send en mail til fhassel@live.dk eller ring til Frank på telefon 40 77 77 08 

 

 

20.03.2021

Vild med Vand 2021 – Plan A, B eller C ?


Temperaturen stiger, solen skinner, og vi skal snart ud på vandet igen.! En ny sæson er lige på trapperne og mange spørger.....

– kan vi afholde Vild med Vand i 2021?

2021 bringer en række muligheder..
.... men helt sikkert også en masse udfordringer. Mulighederne er bl.a. fortsat stor interesse for aktiviteter på havnen og på vandet. Vi vil stadig opleve en masse nye nysgerrige mennesker på havnen. Af udfordringerne nævnes et forsat forsamlingsloft på x antal personer, uklarhed ift. hvilke aktiviteter der må afvikles. Måske vil flere friviillige melde fra på forhånd, pga.den uklare situation.?

”VmV Tænketank”
Modsat sidste år (altså på samme tidspunkt), så kigger vi nu hen mod lysere tider. Derfor er vi en gruppe, bestående af Martin Dyxenburg, Mads Lundsgaard, Helen Schiøler, Thomas Møller, Kurt Vehl, Per Jepsen (Roklbuen) og jeg selv, som har gjort os lidt tanker, om mulighederne for VmV 2021.

Vi er alle meget enige om, at VmV dagen er vigtig og godt for vores fællesskab. Vi er også enige om, at det er godt med en dag, hvor mange af byens borgere besøger vores klubber, mulige nye medlemer. Det er godt for byen! Når det er skrevet – så er det samtidig vigtigt, at VmV dagen skal kunne afholdes under trygge rammer.

Ovenpå en lang nedlukning af diverse fritidsaktiviteter, så må og kan vi forvente mange gæster til VmV arrangemenet i 2021. Derfor har vi i ”VmV Tænketanken” sagt, at forudsætningen for overhovedet at kunne afholde et VmV i 2021, er at forsamlingsloftet skal op på 1000 personer. Ellers mener vi ikke, at vi kan afholde VmV arrangementet.

Med den realtive simple forudsætning for øje, så har vi gjort os følgende tanker:

Plan A = at VmV kan afholdes, som vi kender det, altså lørdag den 12.Juni, noter:
At forsamlingsloftet er min. 1000 personer
Beslutning om Plan A kan gennnemføres, afgøres den 12 maj.
Vi undersøger allerede nu hvilke personer, som har har lyst til at være med på rorsmandsholdet i år. Dermed kan vi planlægge VmV med meget kort frist.
VmV rorsmandsmøder forventes gennemført d. 17/5, 31/5, 7/6.
Kan Plan A ikke gennemføres grundet restriktioner, overvejes Plan B eller C som alternative VmV datoer.
Annoncering af VmV Gisseløre 12. Juni vil begynde på Facebook starten af april, selvfølgelig med forbehold for at ændre, udskyde eller aflyse arrangementet.


Plan B = at VmV afholdes lørdag den 31. Juli.
Plan C = at VmV afholdes lørdag den 7. August.
Fælles tanker for Plan B eller C:
Forsamlingsloftet er min 1000 personer.
Risiko for færre frivillige, da mange i klubben er på ferie.
”Rorsmandssmøder” til plan B eller C afholdes i juni, da vi er mange der er på ferie i juli.

Næste skridt?
Med dette ”skriv”, så håber vi, at alle I frivillige ”igen igen” er klar til at give en hånd med, uanset om det bliver Plan A, B eller C, og uanset om det bliver med meget kort varsel.

Faktuelt afventer vi nu de kommende genåbningsplaner fra Christiansborg. Disse planer forventes offenlige i starten af april. I ”VmV Tænketanken” forventer vi at udsende et nyhedsbrev pr. mail d.12/5 eller via Facebook, altså på dagen, hvor vi beslutter om Plan A kan gennemføres eller ej og hvis ikke – hva så?

I er alle meget velkommen til at sende en mail på fhassel@live.dk, såfremt I har spørgsmål, eller hvis I allerede nu ved, at I kan være frivillig på de omtalte dage. Skriv gerne om du kan på Plan A, B, eller C, og hvor du evt kan hjæpe til!

Jo mere vi forbereder os nu – jo hurtigere er vi gang igen..

På VmV tænketankens vegne...

Frank H / 4077 7708  

 

 

 

21.04.2020
Med regeringens beslutning om at aflyse alle større arrangementer over 500 personer indtil 31. august, er der desværre ikke andet at gøre end at aflyse VMV dette år 2020.
Jeg har i dag talt med Frank Hasselbalch, og dette er beslutningen. Vi kommer stærkt igen i 2021.
Kurt Vehl
Formand KS 
 
 
 
Vild med Vand 2020 i støbeskeen (aflyst)
Vild med Vand, arrangementet, der kan lokke mere end 100 frivillige klubmedlemmer på havnen, er sat på dagsordenen igen. Lørdag den 13. juni er dagen, hvor klubberne på Gisseløre, i samarbejde med Vesthavnens Bådelaug, sørger for, at sejlads, havn og vand og deraf udledte aktiviteter kan blive tilgængelige for alle, der har lyst til at komme forbi og få en oplevelse ud over det sædvanlige.
Ankermand Frank Hasselbalch er begyndt at røre på sig. Mandag den 2. marts samlede han nogle af de aktive fra sidste år til et indledende møde, hvor de store linjer blev lagt. Det gælder først og fremmest om at få de mange frivillige fra 2019 til at melde sig igen og gerne flere. Derudover at få sat ankermænd/kvinder på de forskellige aktiviteter som givetvis vil blive nogle af de samme, såsom Åben Båd, sejlads i sejlbåde og gummibåde, vandbus mellem Gisseløre og Vesthavnen, SUP og SURF, jollesejlads, rotræning, krabbevæddeløb og meget mere. Det er endnu ikke afklaret, om der i år også vil blive satset på underholdning som f.eks. at to kendte profiler fra egnen på paddleboard forsøger at skubbe hinanden i vandet.
På mødet gennemgik man også erfaringerne fra tidligere år for at se, hvor der kan være behov for forbedringer. Medlemmer, der ikke allerede har meldt sig til at være med i en af de mange aktiviteter på dagen kan kontakte
Frank Hasselbalch Mobil 40777708 Email: Frank.Hasselbalch@skf.com
 
 
 

Klik på annoncerne og støt vores sponsorer