11.02.2021

Vesthavnen renoveres i 2021-22. Etape 2 -  et anlæg til 35 millioner.

 Etape 2 omfatter de ydre værker, d.v.s. Langebro, estakade mod vest, Skibbroen, estakade mod øst og bølgeskærm ud for indsejlingen. De ydre værker afgrænser havnebassinet og med tilføjelse af Skibbroen, estakade mod øst og bølgeskærm, skabes der rolig vand i bassinet.

Den politiske styregruppe behandlede skitseprojektet samt to alternative udformninger af Skibbroen og valgte alternativ 2, som indebærer, at Skibbroen bliver bredere og tilpasses havnebad og kajakpolobane. Projektet er vist i tegning 103.Kommunalbestyrelsen har afsat i alt 16,091 mio. kr. i 2021 og 2022. Dertil kommer et restbeløb fra renoveringen af kajen, så der i alt er 17,191 mio. kr. til rådighed. Rådgiverne, der har udarbejdet skitseprojektet, anslår anlægssummen til 35,57 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal derfor afsættes yderligere 18,379 mio. kr. for at gennemføre projektet.Den politiske styregruppe besluttede, på mødet den 28. januar 2021, at fremsende sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at der arbejdes for at begge etaper (2A/2B) gennemføres i samme byggeperiode og at den ekstra økonomi indarbejdes i budget 2022.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at afsætte det resterende beløb i budget 2022, vil administrationen gå videre med udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af licitation, med henblik på byggestart i efteråret 2021. Administrationen vil fremlægge frigivelse af bevilling og evt. fremrykning, når licitationen er gennemført.

Økonomiske konsekvenserDer er på investeringsoversigten for 2021-2024 afsat 12,441 mio. kr. i 2021 og 3,650 mio. kr. i 2022, i alt 16,091 mio. kr. Der forventes et restbeløb i 2020 på 1,1 mio. kr. til renovering af den gamle Vesthavn. I alt 17,191 mio. kr. De resterende 18,379 mio. kr. skal afsættes i budget 2022 indenfor anlægsrammen. 

 

Plantegning for Vesthavnen/cms/../cms/Clubkalundborgsejlklub/ClubImages/PR/Vesthavn Plan.pdf
 

27.8. 2019


En glad sejlerfamilie fra Tyskland


Familien Plätz fra Buttenhausen i Sydtyskland var mandag den 26. august nået til Kalundborg i deres lille sejlbåd.

Men noget var galt. Sænkekølen fungerede ikke. Det viste sig, den var skæv og bøjet næsten 45 grader. Gode råd var dyre, men heldigvis var der folk på sejlklubbens bedding på Gisseløre, som kunne hjælpe. De fik båden halet op, så man kunne besigtige skaderne, og Esbern Snares Smeden blev tilkaldt.

Næste dag var kølen rettet op og svejset og kunne monteres, så familien kunne fortsætte rejsen mod Stenungsund i Sverige.

Udgangspunktet havde været Rostock, og de havde haft hårdt vejr på vejen til Gedser, fortalte børnene Rebekka og Josephine, men både de og lillebror Felix havde taget strabadserne og søsygen med godt humør.

Wulf Plätz og hustruen Nadine fortalte, at hele episoden havde givet noget stress, men nu var de igen ved godt mod og klar til at sætte kursen nordover, og de var dybt taknemmelige for al den hjælp de havde fået i Kalundborg.

I Sverige, fortalte de, havde de en lille hytte ved en sø, og dertil skulle båden så fragtes på trailer efter ankomsten til Stenungsund.

  

 
Familien Plätz fra Sydtyskland på vej fra Rostock til Stenungsund i Sverige måtte gøre et 

længere ophold end planlagt i Kalundborg på grund af en havareret køl. 

Klik på annoncerne og støt vores sponsorer