Foråret 2019: 

Dæmningen er færdig nu skal havnen uddybes

af Christian Winnem

Et stort projekt i sejlklubbens regi er afsluttet. Havneformand Hans Ole Rathje og hans hold af C-holds medlemmer kan, ikke uden stolthed og tilfredshed, se tilbage på en vinter og et forår, hvor hver tirsdag formiddag og mere til har været helliget renoveringen af Dæmningen. Et projekt der, på papiret, har været længe undervejs.

- Det startede med, at vi lavede vedligeholdelses arbejder på østsiden af Dæmningen i 2012, hvorefter noget lignende på vestsiden blev opgivet til fordel for en ansøgning til kommunen, der omfattede nedramning af en helt ny spunsvæg samt uddybning af havnebassin og sejlrende, fortæller havneformanden.

30 centimeter højere

- Nu er vi færdige med Dæmningen, der er blevet cirka 30 centimeter højere og dermed nok noget sjældnere vil blive oversvømmet. Men tilbage står uddybningen - vi har jo ved målinger konstateret af vanddybden næsten overalt er for lav - og den forventer vi optimistisk i gang til efteråret, måske først ved årsskiftet 20/21.

Tirsdage på havnen i vinter og det tidlige forår har været præget af de mange C-holds medlemmers jongleren med skovl og trillebør, elværktøj og andet relevant værktøj og maskineri. Og ikke nok med det. Da entreprenøren var færdig med sin del af projektet, var holdet i gang ugens fire første dage i en længere periode for at blive færdige til den nye sejlersæson.

Kanon samarbejde

- Vi har i stort set været den samme flok hver gang, og det har betydet, at arbejdet har været nemt at tilrettelægge. Derudover har vi haft et kanon samarbejde med entreprenøren, Munck Havne og Anlæg, der har stået for kommunens andel af projektet, siger Hans Ole Rathje og tilføjer, at for klubbens vedkommende vil udgiften blive omkring 135.000, herunder indkøb af hårdt træ, afrikansk certificeret Azube.

Den kommunale del udgør 1,8 millioner.

Fremtidsplaner

Udover at kunne glæde sig over det smukke resultat af dæmnings renoveringen, herunder Mamrelund, der er blevet frisket op med ny maling, kan medlemmerne af Kalundborg Sejlklub også se frem til, at der, i forbindelse med uddybningen, skal ske en opgradering af hele området ved jollerne. Med dybere vand vil der også kunne anvendes større joller, og en af fremtidsvisionerne er at få installeret en svingkran ved jolle bassinet, der kan løfte både op til 2,5 tons. 
 

Klik på annoncerne og støt vores sponsorer