Skip Navigation Links

Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende
og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejlermiljø.

  • Klubhusudvalgsformand
  •     
  •  Lene Pries                       40312683   mail: klubhus@kalundborg-sejlklub.dk
  •  Ib Kristiansen                  27512680
  • Birgit Liisborg                  61182810           
  • Gregers Nielsen                22358586 
  •         
  • Bente Hammerstrøm       20924010