Skip Navigation Links

Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende
og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejlermiljø.

  • Klubhusudvalgsformand:      Lene Pries   40312683   mail: klubhus@kalundborg-sejlklub.dk
  • Klaus Bøggild               23240640             
  • Hans Skou                     20451567                
  • Gregers Nielsen             22358586         
  • Bente Hammerstrøm     20924010  
  • Anne Varnaa Ritzau      28104472