Skip Navigation Links

Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende
og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejlermiljø.

  • Klubhusudvalgsformand:     
  •  Lene Pries   40312683   mail: klubhus@kalundborg-sejlklub.dk
  • Klaus Bøggild                  23240640  
  •            
  • Hans Skou                        20451567 
  •                
  • Gregers Nielsen                22358586 
  •         
  • Bente Hammerstrøm        20924010  
  • Anne Varnaa Ritzau         28104472