Skip Navigation Links

Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende
og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejlermiljø.

Check in for J80 sejlbåd

Som udgangspunkt forventes det, at J80’eren incl. udstyr bliver behandlet ansvarligt, som var det dit eget. Så er vi sikre på, at den holder i mange år.  

Der skal være en skipper om bord, som er godkendt af bådsmændene. Denne skipper har ansvaret for sejladsen. Godkendelse som skipper aftales nærmere med ba°dsmændene.

Som skipper er du ansvarlig for:

 • At udfylde check in liste, som lægges i postkassen på broen inden afgang

  • Har du set fejl eller mangler, skriver du det i checklisten

 • Efter brug afleveres ba°den forsvarligt fortøjet, afrigget og klargjort i henhold til check ud listen, som afleveres i postkassen

 • Udbedring af mindre fejl/mangler eller skader

  • Fortæl bådsmændene om store skader eller om skader, du er i tvivl om, hvordan skal de skal laves

 • Ikke at sejle med nyere elever/gaster i vind over 10 m/s, da J80 kan være svær at styre i stæk vind

  • Mere øvede sejlere bør ikke benytte ba°den i mere vind end 12 m/s

 • Ha°rd eller uansvarlig brug af J80 incl. udstyret medfører inddragelse af tilladelse til at benytte J80 fremover. I grove tilfælde vil skipper kunne drages til ansvar for betaling af selvrisikoen for forsikringen og reparation

 • Alle sejler på eget ansvar. Klubben fraskriver sig fuldt og helt ansvaret for besætningens/brugernes tilskadekomst ved benyttelse af klubbens J80. Check at I har en forsikring

 • Skipper/instruktørens ansvar gælder for ba°den, dens udstyr og at ba°den bliver benyttet korrekt og forsvarligt, herunder at samtlige om bord bærer vest, som svarer til personens størrelse og vægt

 • Eventuelle mindre skader som rifter i genakker, fok eller storsejl skal udbedres med sejl-tape (udstyret findes i ba°dens "værktøjskasse" om bord)


Skippers navn: ______________________________ Dato: __________________


Underskrift for at jeg er indforstået med de ovenstående retningslinier:


___________________________________________________

Check in liste:


Sæt √

Hvad


Båd var vasket og lugen var låst


Ingen tegn på skader (fribord, mast, sejl)


Vand i kølsvin pumpes ud (observeres stor mængde kontaktes bådsmænd)


Batteri til lanterner er opladet


Hynder er tørre


6 stk. redningsveste


4 stk. spil håndtag


1 stk. spand


1 stk. navigations instrument


1 stk. nøgle til påhængsmotor


1 stk. benzindunk


1 stk. åre


1 stk. anker med kæde (ligger i kølsvinet)


Diverse kopper med bestik


1 stk. el-kedel


4 stk. fendere


Benzin beholdning (angiv ¼, ½, fuld)


Bemærkninger til ovenstående:Besætning om bord (navne, telefonnumre på pårørende):


 1. __________________________________________, tlf _____________________


 1. __________________________________________, tlf _____________________


 1. __________________________________________, tlf _____________________


 1. __________________________________________, tlf _____________________


 1. __________________________________________, tlf _____________________


 1. __________________________________________, tlf _____________________


Rigtig god fornøjelse