Fra havneudvalget.
 

Der er i år rift om bådpladserne. Hvis du ikke skal bruge din plads i år, vil jeg gerne have det at vide hurtigst muligt.

 

Selve nedramningen af spunsen er overstået, men der er en del arbejde endnu. Der må derfor stadigvæk ikke parkeres øst for masteskuret. 

For ALLE både, der bliver liggende i vandet i vinter, gælder det, at de skal forsynes med dobbeltfortøjninger, der lige som de øvrige fortøjninger skal være dimensioneret efter bådens størrelse. De ekstra fortøjninger skal dog ikke forsynes med dæmpere. Kontroller dine fortøjninger for slid og ælde.

Efter 15. november skal både, der er tilsluttet landstrøm, være koblet til en bimåler, der udleveres ved henvendelse til havneformanden.

Når der er noget at berette omkring arbejdet ved østbroen, eller der sker andet, der kan have bådejernes interesse, vil det blive meddelt her på siden. Det er derfor en god ide at holde sig orienteret ved jævnligt at besøge klubbens hjemmeside.

Hans Ole Rathje

 
 
 
 
 
 

Fra Bestyrelsen:

Vi efterlyser en kandidat til posten som ny formand for Kalundborg Sejlklub,
har du lyst, så ring til på Michael Eliasen telefon: 29706070
 
 
 
Vigtigt! Husk at udfylde alle felter i tilmeldingsformularen:
Feltet antal børn  SKAL udfyldes med 0 hvis du ikke har børn med, ellers melder siden fejl. Er der stadig problemer, send en mail til bg44@ka-net.dk
med jeres navn og hvor mange i deltager