Møde i bestyrelsen
Sejlklubbens bestyrelse har holdt
sit månedlige møde

Se referat her 

 
 
Læs historien om den tyske
sejlerfamilie, der måtte gå
i nødhavn på Gisseløre.
Kalundborg sejlerne
stod klar til at hjælpe.

 
 
Fra havneudvalget

Riggerbroen skal renoveres

Riggerbroen står over for en omfattende istandsættelse. Fra september og frem til uge 43 vil der finde et forberedende arbejde sted, og fra uge 43 er der lukket for mastekran og ophalersted, som ikke vil kunne benyttes i 2 uger, hvis alt går efter planen. Vi udfører selv det arbejde, vi kan, men nedramning af nye pæle foretages af en havneentreprenør. Der vil måske være korte perioder, hvor der ikke er adgang til midterbroen, men det er hensigten, at der normalt vil være adgang. Perioder med afspærring SKAL respekteres, lige som anvisninger fra dem, der arbejder på broen skal følges. Hvis der opstår ændringer i forhold til ovenstående, bliver det meddelt her på hjemmesiden efter advisering på SMS.

Hans Ole Rathje

 

 
Links:

Billedgalleri Sankt Hans 2019

Billedgalleri Vild med Vand 2019

  
 

App til klubmodul 

Du kan få en app til klubmodul, så du har hele hjemmesiden på din mobiltelefon. Du kan få informationer om hvordan den installeres og bruges KLIK HER