Skip Navigation Links

Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende
og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejlermiljø.


Fra Klubhuset. 
 
Fra havneudvalget.

Hvis du ønsker (anden) bådplads, skal du indsende ansøgning i perioden 01/01 til 15/02

----------------------------------------------------

Bådejere, der ønsker at være tilsluttet landstrøm efter 15. november, skal være tilsluttet via bimåler, der udleveres ved henvendelse til havneformanden.

Stik tilsluttet landstrøm uden bimåler vil blive taget ud af stikdåsen.

For at begrænse svineriet fra mågerne påhviler det bådejerne at skrabe siderne af pontonbroerne for muslinger ud for egen bådplads. Til det formål er der indkøbt 2 skuffejern, der har plads i spilhuset.
 
Hans Ole Rathje.