Nyt fra Havneudvalget
 
 Riggerbroen skal renoveres

Renovering af riggerbro: Arbejdet starter i uge 43, entreprenør kommer torsdag d. 24. Der må ikke ligge både ved riggerbro og på pladserne 301, 302 og 303 fra tirsdag d. 22. Mastekran og slæbested lukkes fra onsdag d. 23. og ca. 2 uger frem. Der vil måske være korte perioder, hvor der ikke er adgang til midterbroen, men det er hensigten, at der normalt vil være adgang. Perioder med afspærring SKAL respekteres, lige som anvisninger fra dem, der arbejder på broen skal følges.

Mastegården skal være ryddet for master lørdag d. 26. oktober, da vi skal kunne komme til de borerør, der ligger op ad masteskuret.
 
Vinterplads i havnen: Efter 15/11 skal både, der ligger i vandet, være forsynet med dobbeltfortøjninger. Ekstrafortøjninger skal ikke forsynes med dæmpere, men det ene sæt fortøjninger til bro skal have dæmpere.
 
Bimålere: Både, der ligger i vandet efter 15/11, skal være tilsluttet en bimåler, hvis man ønsker et være tilsluttet landstrøm. Bimåler udleveres ved henvendelse til havneformanden. 
 
Masteskur: Desværre følger ikke alle medlemmer de retningslinjer, der gælder for masteskuret. Bomme o.a. der er henlagt i strid med skiltningen, bedes fjernet. 

Venlig hilsen

Hans Ole Rathje

 
 
 
Nyt fra Kølbådsudvalget 
 
 
 
 
Køb dine billetter hurtigst muligt, det letter vores arbejde med at arrangere festen