Skip Navigation Links

Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende
og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejlermiljø.


 
Fra havneudvalget.
 
Både skal være på egen plads senest d. 15 april 2018 
 
Bimålere skal ikke bruges efter 1. april. De kan afleveres hver tirsdag formiddag, første og sidste tirsdag i måneden mellem 18,30 og 19, i forbindelse med torsdagscafe og ellers efter aftale med havneformanden. 
 
Nu nærmer sæsonen sig, og du skal være opmærksom på følgende:

Vælg fortøjninger, der er stærke nok.

En god tommelfingerregel er, at alle dine fortøjninger skal have en brudstyrke, der svarer til din båds egenvægt.

Kontroller dine fortøjninger for slid, ælde og skamfiling.

Skift dem, før det er for sent.

Sørg for at beskytte dine fortøjninger, så de ikke bliver udsat for skamfiling.

Alle fortøjninger fastgjort til bro skal forsynes med dæmpere (gummi eller metalfjedre).

Din båd skal være forsynet med fendere, når den ligger i havn.

Når du ligger ved en flydebro, behøver du ikke have ret meget slæk på dine fortøjninger.

Båd og bro følges ad.

God sejlsæson.

For at begrænse svineriet fra mågerne påhviler det bådejerne at skrabe siderne af pontonbroerne for muslinger ud for egen bådplads. Til det formål er der indkøbt 2 skuffejern, der har plads i spilhuset.
 
Hans Ole Rathje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der er lukket for tilmelding.
 

Ekstraordinær generalforsamling i Kalundborg Sejlklub 2018

Som besluttet på den ordinære Generalforsamling i KalundborgSejlklub d. 22.02.2018, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 26.04.2018 kl. 19.30 i klubhuset på Gisseløre med det formål, at få valgt en kasserer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Generalforsamlingens gyldighed

3. Valg af kasserer

4. Evt.