Sidste nyt fra Vild med Vand på lørdag den 25. maj
 
Programmet for dagen er klar. Se det her
 
Vigtig meddelelse til alle medlemmer. Fra fredag eftermiddag den 24.5 klokken 1700 til lørdag den 25.5 klokken 1700 vil det ikke være muligt at parkere sin bil ved klubhuset. I det tidsrum vil der blive lukket af, og man kan ikke køre længere end til radiostationen. Vi anbefaler dog, at I benytter parkeringspladserne ved Kystvejen. Også vigtigt: I samme tidsrum vil det ikke være muligt at benytte mastekranen. Så har i planer om at sætte mast på jeres båd på lørdag, så må I gøre det inden eller vente til lørdag efter klokken 1700.
 
 
Fra havneudvalget.
 
På dæmningen lå der sidste år på stativet for slæbejoller et antal mere eller mindre brugbare gummibåde. De befinder sig nu i mastegården langs hegnet ind mod grillpladsen. Ejerne bedes fjerne dem inden 1. juli. Hvad der ligger tilbage efter denne dato, vil blive fjernet uden ansvar.

Der er i år rift om bådpladserne. Hvis du ikke skal bruge din plads i år, vil jeg gerne have det at vide hurtigst muligt.

Efter 1. april kan bimålere afleveres til undertegnede efter aftale.

Både, der er i vandet, skal efter 1. april ligge på egen plads med mindre andet er aftalt med den, der har pladsen.

Vi er nu så godt som færdige med arbejdet på dæmningen, og der er derfor ikke længere restriktioner omkring parkering ud over dem, som følger af almindelig sund fornuft og hensyntagen.

Som indledning til en ny sæson er det god skik at efterse sine fortøjninger for slid og ælde og udskifte dem, før det er for sent. Husk at bruge fortøjninger af en god kvalitet og med den nødvendige brudstyrke. Alle fortøjninger fastgjort til bro skal være forsynet med dæmpere - gummi eller fjedre. Mens din båd er på land, er det en god ide at efterse alle skroggennemføringer. Husk at have fendere ude på begge sider af båden, når du er i havn. God sejlsæson.

Hans Ole Rathje

 
 
 
 
 
 


 
Torsdagscafe d. 23 maj er aflyst.
 
Det skyldes at vi har et kæmpe arrangement 
'Vild med Vand' d. 25 maj.
Hvor alle klubbens medlemmer deltager på en eller anden vis.
Er du ikke tilmeldt, kan du nå det endnu
henvend dig til frank Hasselbalch mail: fhassel@live.dk
 
Næste kluhusarrangement er Sct. hans aften
Klubhusudvalget