Fra onsdag  den 14.8 2019 er tidspunktet for kapsejlads start ændret med 30 minutter.
Første båd starter derfor klokken 18.30. 
 
Sankt Hans 2019 
En fin sommeraften med trængsel ved grillen og om bålet. Formand Kurt Vehl holdt båltalen om vores fælles passion - at komme ud på vandet. Han nævnte, at han som sejlerskoleelev netop havde haft mulighed for at tjekke vandtemperaturen i fjorden..
Som altid en suveræn indsats af klubhusudvalget og medlemmer af C-holdet, der havde sørget for træ til bålet. Se billedgalleri 
 
 
Vild med Vand 2019
Næsten 900 besøgte os på Gisseløre trods en kold start og en hel del vind. Mere end 100 orangeklædte frivillige stod klar.  Holdet
Der var kø ved vandbussen, mange var ude og sejle i den friske vind, og de åbne både var godt besøgt. Krabberne kravlede, der blev roet, surfet og sejlet jolle. Masser af pølser, fiskefrikadeller, softice og kage blev fortæret. Nogle gik planken ud. Men alle, tror vi, fik en god oplevelse ved vandet, og alt i alt var det en god reklame for sejlklubben, dens medlemmer og dens mange aktiviteter.
Se billedgalleri fra dagens forløb her: Billedgalleri
Vel mødt til Vild med Vand den 13. juni 2020. 
 
 
Fra havneudvalget.
 
På dæmningen lå der sidste år på stativet for slæbejoller et antal mere eller mindre brugbare gummibåde. De befinder sig nu i mastegården langs hegnet ind mod grillpladsen. Ejerne bedes fjerne dem inden 1. juli. Hvad der ligger tilbage efter denne dato, vil blive fjernet uden ansvar.

Der er i år rift om bådpladserne. Hvis du ikke skal bruge din plads i år, vil jeg gerne have det at vide hurtigst muligt.

Efter 1. april kan bimålere afleveres til undertegnede efter aftale.

Både, der er i vandet, skal efter 1. april ligge på egen plads med mindre andet er aftalt med den, der har pladsen.

Vi er nu så godt som færdige med arbejdet på dæmningen, og der er derfor ikke længere restriktioner omkring parkering ud over dem, som følger af almindelig sund fornuft og hensyntagen.

Som indledning til en ny sæson er det god skik at efterse sine fortøjninger for slid og ælde og udskifte dem, før det er for sent. Husk at bruge fortøjninger af en god kvalitet og med den nødvendige brudstyrke. Alle fortøjninger fastgjort til bro skal være forsynet med dæmpere - gummi eller fjedre. Mens din båd er på land, er det en god ide at efterse alle skroggennemføringer. Husk at have fendere ude på begge sider af båden, når du er i havn. God sejlsæson.

Hans Ole Rathje