Nyt fra Havneudvalget
 
En del af pælene i riggerbroen er nu udskiftet, men entreprenøren kunne ikke udskifte alle pælene, så der er truffet aftale med ny entreprenør om at skifte de resterende. Det betyder, at der bliver en pause i arbejdet med pæleramning, men det fortsætter så hurtigt som muligt. Vi arbejder selv videre med etablering af nye kryds, sammenbygning af nye pæle og eksisterende brokonstruktion og andre nødvendige opgaver. Mastekran vil med forsigtighed kunne benyttes, hvis det er nødvendigt, men der må fortsat ikke lægges både ved riggerbro og bådpladser op til denne. Slæbested er blokeret lidt endnu. Vi kom ikke af med borerørene i denne omgang, så der er p.t. ingen restriktioner omkring mastegården ud over de altid gældende. Spørgsmål rettes til havneudvalget.
 
Riggerbroen skal renoveres

Renovering af riggerbro: Arbejdet starter i uge 43, entreprenør kommer torsdag d. 24. Der må ikke ligge både ved riggerbro og på pladserne 301, 302 og 303 fra tirsdag d. 22. Mastekran og slæbested lukkes fra onsdag d. 23. og ca. 2 uger frem. Der vil måske være korte perioder, hvor der ikke er adgang til midterbroen, men det er hensigten, at der normalt vil være adgang. Perioder med afspærring SKAL respekteres, lige som anvisninger fra dem, der arbejder på broen skal følges.

 
Vinterplads i havnen: Efter 15/11 skal både, der ligger i vandet, være forsynet med dobbeltfortøjninger. Ekstrafortøjninger skal ikke forsynes med dæmpere, men det ene sæt fortøjninger til bro skal have dæmpere.
 
Bimålere: Både, der ligger i vandet efter 15/11, skal være tilsluttet en bimåler, hvis man ønsker et være tilsluttet landstrøm. Bimåler udleveres ved henvendelse til havneformanden. 
 
Masteskur: Desværre følger ikke alle medlemmer de retningslinjer, der gælder for masteskuret. Bomme o.a. der er henlagt i strid med skiltningen, bedes fjernet. 

Venlig hilsen

Hans Ole Rathje

 
Nyt fra Kølbådsudvalget
 
 

 Fra webudvalget: den nemmeste måde at logge på klubbens hjemmeside , er at i bruger Klubmodulappen. især når i bruger telefonen bliver det nemmere for jer følg nedenstående vejle