Fra havneudvalget.

Vælg fortøjninger, der er stærke nok.

En god tommelfingerregel er, at alle dine fortøjninger skal have en brudstyrke, der svarer til din båds egenvægt.

Kontroller dine fortøjninger for slid, ælde og skamfiling.

Skift dem, før det er for sent.

Alle fortøjninger fastgjort til bro skal forsynes med dæmpere (gummi eller metalfjedre).

Din båd skal være forsynet med fendere, når den ligger i havn.

Når du ligger ved en flydebro, behøver du ikke have ret meget slæk på dine fortøjninger.

Båd og bro følges ad.

God sejlsæson.

For at begrænse svineriet fra mågerne påhviler det bådejerne at skrabe siderne af pontonbroerne for muslinger ud for egen bådplads. Til det formål er der indkøbt 2 skuffejern, der har plads i spilhuset.
 
Hans Ole Rathje.