Trimsejlads den 24. april og andet nyt fra kølbådene

Var du ikke til standerhejsning, så se her:

 
 
Fra havneudvalget.
 

Der er i år rift om bådpladserne. Hvis du ikke skal bruge din plads i år, vil jeg gerne have det at vide hurtigst muligt.

Efter 1. april kan bimålere afleveres til undertegnede efter aftale.

Både, der er i vandet, skal efter 1. april ligge på egen plads med mindre andet er aftalt med den, der har pladsen.

Vi er nu så godt som færdige med arbejdet på dæmningen, og der er derfor ikke længere restriktioner omkring parkering ud over dem, som følger af almindelig sund fornuft og hensyntagen.

Som indledning til en ny sæson er det god skik at efterse sine fortøjninger for slid og ælde og udskifte dem, før det er for sent. Husk at bruge fortøjninger af en god kvalitet og med den nødvendige brudstyrke. Alle fortøjninger fastgjort til bro skal være forsynet med dæmpere - gummi eller fjedre. Mens din båd er på land, er det en god ide at efterse alle skroggennemføringer. Husk at have fendere ude på begge sider af båden, når du er i havn. God sejlsæson.

Hans Ole Rathje

 
 
 
 
 
 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

Torsdag d. 25. april kl. 20.30 med følgende dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Generalforsamlingens gyldighed
  3. Valg af formand
  4. Evt.
______________________________________________________________________________________________
 
På dæmningen lå der sidste år på stativet for slæbejoller et antal mere eller mindre brugbare gummibåde. De befinder sig nu i mastegården langs hegnet ind mod grillpladsen. Ejerne bedes fjerne dem inden 1. juli. Hvad der ligger tilbage efter denne dato, vil blive fjernet uden ansvar. 
 
 
 
Har du problemer med tilmelding:
Send en mail til bg44@ka-net.dk eller ring til 22358586