Referat fra motorbådsmøde 9. maj


Punkt 1: Siden sidst.

Der blev snakket klubbåd og grill aftener.


Punkt 2: Klubaften motorbåd.

Det har længe været ønsket, at der igen blev en aften hver eller hver anden måned, hvor motorbådsejere kunne mødes til kaffe og kage. Første aften er aftalt d. 12 september klokken 19. Tovholder: John og Hans


Punkt 3: Vild med vand.

Kenneth holdt en kort orientering.


Punkt 4: Evt.

11-12 august hvor der er Klb. Rocker, vil vi tænde grill til fælles spisning, hvor man hver især medbringer mad.

I tilfælde af godt vejr hen over sommeren, vil der komme sms besked rundt, hvis der er optræk til en lille grillfest/hyggeaften.

 

 Referat fra motorbådsmøde 11 april.


Punkt 1: Siden sidst.

Udvalget talte om hvor langt vi er nået med forårsklargøringen.


Punkt 2: Klubaften med påhæng.

Udvalget aftalte, at næste motorbådsmøde ville blive med påhæng. Samtidig vil det blive uddelligeret til forskellige personer i udvalget, hvem der vil stå for klubaftenerne.


Punkt 3:Grillaften, evt. med ungdomssejlerne.

Udvalget talte om at tænde en grill eller to. Vi vil gerne koordinere det med de aftener hvor de unge også træner.


Punkt 4: Nyt fra bestyrelsen.

Formanden informerede omkring de ting, der var relavante fra bestyrelsen.


Punkt 5: Vild med vand.

Udvalget fulgte op på, hvilke opgaver der skal udføres i forbindelse med arrangementet.


Punkt 6: Evt.

Udvalget diskuterede hvordan vi kan genoplive klubaftenerne.

 

 

 
Referat fra motorbådsmøde 14 marts.


Punkt 1. Siden sidst.

Der blev talt om generalforsamlingen og de emner der var den.


Punkt 2. Motorbådsfest evaluering.

Festen var en stor succes, og der var stemning for at holde en igen til næste år. Planlægningen starter efter sommerferien. Vi vil dog ikke holde den i vinterferien (uge 7).


Punk 3 udgik.


Punkt 4. Nyt fra bestyrelsen.

Kenneth orienterede om nyt fra bestyrelsesmødet. Der blev blandt andet talt om klubbåd. Vi drøftede hvordan en mulig finansiering af drift til klubbåde. Emner som lånebeviser, rabat på leje af båd hvis man har lånebevis. Disse forslag vil blive videregivet til bestyrelsen.


Punkt 5. Vild med vand.

Vi skal bruge folk der er villige til at give et nap med. Ole, Kristen og Gregers meldte sig.


Punkt 6. Hvem har hvilke kompetencer.

Der blev talt om at vi kan mange til inden for forskellige områder, men at vi ikke er så gode til at dele denne viden. Det blev aftalt at vi skulle arbejde videre med denne problematik på næste møde.


Punkt 7. Evt.

Ønske om at vi genoptager motorbåds aftnerne, hvor alle er velkommen, samt en aften hvor man kunne komme og skyde gamle nødraketter af.

Ønsker vi stadig at samle motorbåde på vestbroen. Der blev talt om emnet, men da det er under evt. kan vi ikke beslutte noget.

Klik på annoncerne og støt vores sponsorer