Skip Navigation Links

Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende
og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejlermiljø.

Sejlerskolens Program 2018


Den indledende teori-undervisning foregår 3 tirsdage om aftenen kl.19.00 - ca. 22, i klubhuset på Gisseløre. Første aften er d. 17. april .


Herefter sejler vi i maj og juni 1 aften om ugen ud på fjorden. Første sejlads er 8.maj, sidste sejlads er 19.juni. Du kommer med en rutineret instruktør ud i en sejlbåd . Efter sejladsen mødes vi i klubhuset og evaluerer dagens sejlads over en kop kaffe i ½ times tid.


dag d..maj er der natsejlads med hjemmeværns-kutteren ”Holger Danske” fra kl.19 og til sent.


Ring gerne til Jan Quist (7236 3353) eller Søren Gaarde (5239 5242) hvis du har spørgsmål.

Tilmelding kan kun ske via formularen her på hjemmesiden .


Max. antal deltagere er 24, herefter lukkes for tilmelding.


Vi ses tirsdag 17.april kl.19.00 i klubhuset på Gisseløre !