12.8 2019
Fra og med førstkommende onsdag er tidspunktet for kapsejlads ændret med 30 min.
Første båd starter derfor klokken 18:30

 

Kære sejlerkammerater

Nu starter sæsonens kapsejladser snart. Første trim-sejlads er onsdag d. 24 april klokken 18:00

2019 kapsejladserne byder på både ændringer og traditioner.

Tur-løb: Både uden målerbrev, men med lyst til en tur på banen er meget velkomne. Inden sejladserne fastsætter vi et starttidspunkt så I vil være i mål sammen med resten af bådene. Både i turløbet sejler efter de almindelige søfartsregler.

Single-hand sejlads: Ændrede sejladsbestemmelser muliggør nu single-handed kapsejlads. Både der sejles single-handed starter med respitten forud og konkurrerer i det løb, hvor båden normalt er placeret. Der oprettes ikke et separat singlehand løb.

Respit start: Alle onsdagssejladser startes med respitten forud. Respitten beregnes på baggrund af den enkelte båds DH-måltal og banens længde. Hvilken bane der sejles annonceres på sms og på opslagstavlen i klubhuset senest 30 min. inden første start.

På banen er hver båd ansvarlig for at starte til tiden og rette en eventuel fejl. Der skal anvendes GPS-tid ved starter. Alle både bedes notere tidspunktet for egen målgang samt hvilken både der går i mål før og efter.

Blødt brød og Kaffe

Dagens sejlads rundes af i klubhuset med madder og gennemgang af resultaterne. For at det kan lykkes er vi afhængige af, at alle både rapporterer dagens resultat i klubhuset senest 30 min. efter sidste båd er i mål.

Præmier 

Der vil være præmieoverrækkelse i forbindelse med den sidste pointgivende sejlads med flotte sponsor præmier til vinderne af de enkelte løb og en ny-indstiftet vandrepokal ved navn Den Grimme Kop. Resultaterne beregnes på baggrund af placeringerne fra de enkelte onsdagssejladser. Årets tre dårligste placeringer trækkes fra inden beregningen.

Onsdags Serie: I lighed med tidligere år genindfører vi sejlads serien. Hvilket betyder at resultaterne for årets onsdags sejladser sammenregnes og der kåres vindere for de enkelte løb samt en overalt vinder. Løbene dannes på baggrund af bådenes DH-måltal og størrelse.