Skip Navigation Links

Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende
og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejlermiljø.

Webmaster:
 
Henning Lander: 25738905 webmaster@kalundborg-sejlklub.dk 
 
 
Martin Dyxenburg
Gregers Nielsen
Anne Varnaa Ritzau