Skip Navigation Links

Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende
og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejlermiljø.

   
 Jan Quist tlf. 7236 3353  Søren Gaarde tlf 5239 5242 Steen Spange 41908416