Alle pladser er udlejet. Venteliste pr. 5/4-2019
3m-plads: Medlem nr. 903, 550, 911
3,5m-plads: Medlem nr. 895, 896, 903
4m-plads: Medlem nr. 919