Alle pladser er udlejet. Venteliste pr. 8/6-2019
3m-plads: Medlem nr.  911, 923, 680
3,5m-plads: Medlem nr. 927, 895, 896, 680