Skip Navigation Links

Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende
og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejlermiljø.

Havneudvalget
 
Havnetelefon 30131278
 
Havneudvalgsformand: Hans Ole Rathje 21804633  havneformand@kalundborg-sejlklub.dk
 
Havneudvalgsnæstformand: Kristen Lehmann Rasmussen 40745470  havnenaestformand@kalundborg-sejlklub.dk
  
Havneudvalg:
 
Ole Vind
 
John Damgaard Christensen
 
Henriette Jensen
 
Flemming Riise Sørensen